kiemelt_hirek_1170x430

Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat vehettek át karunk hallgatói

A Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán 2022. május 11-én 16 órakor Prof. Dr. Görög Márta a Kar dékánja ünnepélyes keretek között átadta a Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat annak a 32 szegedi jogászhallgatónak, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt mutattak fel.

Az Igazságügyi Minisztérium által alapított ösztöndíjat azon nappali tagozatos önköltséges és állami ösztöndíjas jogászhallgatók pályázhatták meg, akik legalább 4.00-es korrigált kreditindex átlagot teljesítették a 2021/2022. tanév őszi szemeszterében, és a pályázat benyújtásának napján aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek. Az ösztöndíj 5 hónapra szól, és a havi összege 60.000 Ft.

 

Prof. Dr. Görög Márta köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a pályázatok elbírálásánál a tanulmányi teljesítmény mellett súlyozottan került figyelembevételre a pályázó tudományos munkában történő aktív részvétele is.

 

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara végtelenül büszke a kiválóságaira. A kiválóságok körébe bekerülni egyszerre nehéz és könnyű. „Azok a kollégák ugyanis, akik megtalálják azt az utat, amely alapos elmélyedést biztosít a tanulmányaikban, olyan élményekkel gazdagodnak majd, amelyekre felfigyelnek a körülöttük levők is. Ezen élmények, eredmények, sikerek elérése pedig arra sarkalja majd Önöket, hogy újabb lehetőségekbe vágjanak bele. Az Önökben lévő tudás előbb-utóbb majd magabiztosságot biztosít, a magabiztosság viszont nem járhat önteltséggel. A tudás és az általa nyújtott magabiztosság alázatot kíván. Alázattal kell viszonyulniuk a kollégák, a tananyagok, a tudomány, a kutatási témák és minden, éppen futó, fontos projekt vagy feladat iránt. Ám ugyanez a tudás és magabiztosság egyfajta bizonytalanságot is előidézhet. A cél azonban az arany középút megtalálása kell, hogy legyen” – mondta a Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj oklevélátadóján az SZTE ÁJTK dékánja, majd kiemelte: az ösztöndíj megszerzéséhez vezető út kemény volt, mégis arra buzdítja a hallgatókat, hogy továbbra is próbáljanak megmaradni ezen a bizonyos arany középúton.


Prof. Dr. Görög Márta hangsúlyozta, miszerint az átadott ösztöndíjakért kapott oklevelek azt bizonyítják, hogy a hallgatók jó része tesz és akar is tenni azért, hogy a tanulmányaikban kellőképpen, szorgalommal elmélyedjenek.


„Büszke vagyok Önökre, Önök is legyenek azok önmagukra! Kívánom, hogy azzal a lelkesedéssel és tetterővel haladjanak tovább azon, az Önök által megkezdett úton, amellyel az ehhez az ösztöndíjhoz vezető úton is jártak” – zárta gondolatait a dékán asszony.

 

A díjazottak névsora itt megtekinthető.


képgaléria
A rendezvényen készült képek itt megtekinthetőek.

Pósa Tamara
Buza Nóra