IM_jogaszosztondij_1170x430

IM jogászösztöndíj pályázat 2021-2022-es tanév tavaszi szemeszter

Az Igazságügyi Minisztérium támogatásával az SZTE ÁJTK ebben a szemeszterben is kiírja a tanulmányaikat 2015 és 2021 között megkezdett, nappali tagozatos jogász hallgatóknak szóló IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj és az IM Tanulmányi Jogászösztöndíj pályázatot.

KIVÁLÓSÁGI pályázat

 

Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat a PÁLYÁZAT benyújtását követően bármely önköltséges és állami ösztöndíjas jogászhallgató elnyerheti, amennyiben legalább 4.00-s korrigált kreditindex átlagot teljesített a 2021-2022-es tanév őszi szemeszterében, és a pályázat benyújtásának napján aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Nem pályázhat érvényesen olyan hallgató, aki a 2021/2022-es tanév II. félévében ÚNKP ösztöndíjban részesül.

 

Az ösztöndíj összege havi 60.000 Ft. Az öt hónapra szóló ösztöndíj várhatóan a szemeszter második felében, két vagy három részletben kerül átutalásra. A bankszámlaadataikat kérjük, hogy időben ellenőrizzék és a Hallgatói Szolgáltató Irodában jelentsék be, ha hiányzik vagy változott!

 

A pályázat benyújtásához első lépésként a pályázati űrlapot kell hiánytalanul kitölteni. Kérjük, hogy a félreértések elkerülése végett előzetesen figyelmesen olvassák át a pályázati kiírást!

 

Második lépésként az adatlaphoz portfóliót kell összeállítani és csatolni az alábbi tartalommal:

  • nyelvvizsgák fénymásolata (az összes nyelvvizsgáé, amelyet szeretne a pályázó beszámíttatni);
  • tanulmányi versenyek igazolása;
  • publikációk (tudományos publikációként csak a szakirodalmi hivatkozást tartalmazó és megfelelően jegyzetelt munka fogadható el);
  • ProJure vagy ELSA tagság keretében kifejtett aktív tevékenység igazolása stb.

Nem szakmai típusú igazolásokat, kérjük, hogy ne csatoljanak (énekkar, sporttevékenység stb.). A jogviszonyról, a tanulmányi átlagról nem szükséges igazolást csatolni, a benyújtást követően ellenőrizzük az adatokat a tanulmányi rendszerben.

 

Külön is felhívjuk a figyelmet a TDK-tevékenységgel kapcsolatos pontozás szabályaira (Értékelési rendszer III. pont). A szabályzat szerint ebben a szemeszterben a 2021. évi OTDK-n elért eredmények számíthatók be. Ezen kívül csak az a TDK-tevékenység pontozható, amellyel jogosítás volt szerezhető a 2021. évi OTDK-n való részvételre (a 2020. őszi kari TDK-konferencián való részvétel). Más, tanszéki TDK-előadás nem pontozható. Kérjük, a pályázati anyagot ennek figyelembe vételével állítsák össze, más TDK-igazolásokat ne nyújtsanak be.

 

Ha a pályázati űrlap valamelyik rovata nem elegendő az adott eredmények feltüntetéséhez, csatoljanak pótlapot a kinyomtatott űrlaphoz.


A pályázati anyagot kinyomtatva, borítékba helyezve a Tanulmányi Osztály Fszt. 31-es irodájában kell hivatali időben személyesen leadni a március 16-18. közötti időszakban, legkésőbb március 18. péntek 13.00 óráig. A borítékon kérjük feltüntetni nyomtatott betűkkel a nevet, illetve a Neptun-kódot.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti határidőt követően hiánypótlásra nincs lehetőségük, az elbírálás kizárólag a határidőben leadott dokumentumok alapján történik!


Az érvényes pályázatot benyújtó hallgatók rangsorolását az ÁJTK tanulmányi ügyekért felelős dékáni megbízottja és a tanulmányi osztályvezető végzi az IM által rendelkezésre bocsátott pontozási szisztémának megfelelően. A pontozási rendszer táblázata elérhető a honlapunkon. (http://www.juris.u-szeged.hu/download.php?docID=114520)

 

A rangsorolással kapcsolatos döntés miatt az elbírált pályázatok megtekintésére március 28-29-én 12.00 óráig a TO vezetővel lakatos.andrea@juris.u-szeged.hu e-mailben történt előzetes egyeztetés alapján lesz lehetőség.

A jogorvoslati kérelmek beadása 2022. március 29. 13.00 óráig lehetséges a tanulmányi osztályvezetőnek küldött e-mailben.

A pályázati rangsor véglegesítésére 2022. március 29-én kerül sor.

 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ-pályázat

 

Az IM Tanulmányi Jogászösztöndíjra NEM KELL PÁLYÁZNI, azt minden olyan önköltséges jogászhallgató elnyerheti, aki legalább 3,50-es korrigált kreditindex átlagot teljesített a 2021-2022-es tanév őszi szemeszterében. Az ösztöndíj az elért átlag, a rangsorban betöltött hely és az ösztöndíjra jogosultak számának függvényében kerül meghatározásra a rendelkezésre álló összeg felosztásával.

 

A tanulmányi átlagok listáját az aktív státuszú hallgatók adataival a Neptun-rendszerből március 18-án leszűrjük. A hallgatók rangsorolását – az elért eredmények figyelembe vételével – a Hallgatói Szolgáltatói Iroda végzi el.

 

A tanulmányi ösztöndíjas lista március 29-én kerül közzétételre. Észrevételeiket március 31. 14.00 óráig tehetik meg Lakatos Andrea osztályvezetőnek küldött e-mailben: lakatos.andrea@juris.u-szeged.hu

 

A jogorvoslati szakasz lezárását követően a végleges IM tanulmányi ösztöndíjas lista az ösztöndíj összegeivel kerül közzétételre. Az öt hónapra szóló ösztöndíj folyósítása várhatóan a szemeszter második felében, két vagy három részletben történik.

 

További szakmai kérdéseikkel forduljanak bizalommal Dr. Siket Judit tanulmányi ügyekért felelős dékáni megbízott asszonyhoz: siket.judit@juris.u-szeged.hu, technikai problémák esetén pedig Lakatos Andrea osztályvezetőhöz: lakatos.andrea@juris.u-szeged.hu.

 

2022. március 11.

 

Dr. Juhász Zsuzsanna

mb. oktatási dékánhelyettes


Lakatos Andrea

tanulmányi osztályvezető