"Jogélet és jogtudomány az antik világban" konferencia - beszámoló

Karunk Római Jogi Tanszéke és a Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) Jogtudományi Szakbizottsága – a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) égisze alatt életre hívott „A magyar tudomány ünnepe” programsorozat keretébe illeszkedően – közösen rendezte meg 2022. november hó 4. napján a „Jogélet és jogtudomány az antik világban” elnevezést viselő konferenciáját.


01


E tudományos rendezvényen a hazai jogi romanisztika számos kiváló művelője képviseltette magát. A konferencia szakmai programja keretében négy panelre tagozódva összesen tizenegy tudományos előadás hangzott el: Dr. Bajánházy István (ME ÁJK): A szőlőültetvények jogi védelme az ókori Rómában; Dr. habil. Benke József (PTE ÁJK): A D. 42,8 titulus kazuisztikájának komparatív és joghatékonysági elemzése; Prof. Dr. Nadja El Beheiri (PPKE JÁK): Az intuíció szerepe a római jogászok tevékenységében; Dr. Erdődy János (PPKE JÁK): A lex Laetoria alkalmazásának példája két egyiptomi papirusz-esetben; Prof. Em. Dr. Földi András (ELTE ÁJK): A klasszikus athéni intesztát öröklési jog képe Grosschmid Béni műveiben; Dr. Gedeon Magdolna (ME ÁJK): A fogalomalkotással kapcsolatos problémák a római jogéletben; dr. Giovannini Máté (KRE ÁJK): Quod principio beneficii ac nudae voluntatis fuerat. Az ügyleti hűségen alapuló társadalmi kapcsolatok intézményesítése a római jogban; Prof. Dr. Pókecz Kovács Attila (NKE ÁNTK / KRE ÁJK): Ulpius Marcellus a klasszikus kor jogtudósa; Prof. Dr. Szabó Béla (DE ÁJK): Egy elhíresült ismeretlen per. P. Rutilius Rufus rejtélyes elítélése; Dr. Újvári Emese (DE ÁJK): A fák védelmét célzó büntetőjogi és magánjogi normák a római jogban; Dr. Pozsonyi Norbert (SZTE ÁJK): Vas, vadari és vadimonium Plautus műveiben. A panelek levezetőelnöki tisztségeit Prof. Dr. Balogh Elemér tanszékvezető úr, Dr. Fülöpné Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária tanszékvezető asszony, Prof. Dr. Antal Tamás általános dékánhelyettes úr és Dr. habil. Varga Norbert docens úr vállalták magukra.


02


03


A rendezvény lezárásaként a Karunk dékánja, Prof. Dr. Görög Márta ünnepélyes zárszó keretében köszöntötte Prof. Dr. Jakab Évát – a Római Jogi Tanszék tanszékvezetőjét – 65. születésnapja alkalmából. Majd a konferencia záróakkordjaként – az Ünnepelt tiszteletére – a Szegedi Hegedűegyüttes (amelynek tagjai: Benedekfi Zoltán, Brezovszki Gergő, Liptai Enikő és Somogyi Kinga) hangversenye csendült fel, akik a koncertprogram körében – Prof. Dr. Szecsődi Ferenc hegedűművész hangszerelésében – az alábbi zeneműveket adták elő: J. S. Bach: Ünnepi zene; W. A. Mozart: Románc és Menüett; Weiner L.: Három magyar népi tánc; J. Massenet: A szűz utolsó imája; J. P. E. Martini: A szerelem hangjai; A. L. Webber: Gondolj rám; C. Bohm: Sarabande és Perpetuum mobile.


04


Dr. Pozsonyi Norbert

adjunktus

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb

2015. március 05.
2019. március 25.