kiemelt_hirek_1170x430

Kartörténeti konferencia és kiállítás a 150 éves, szegedi jogi karon

2022. november 18-án Kartörténeti konferenciával és kiállítás megnyitóval emlékezett fennállásának 150. évfordulójára a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Az eseményt Prof. Dr. Görög Márta, a kar dékánja nyitotta meg, minek után több, neves professzor is előadott. A rendezvényt a Kartörténeti kiállítás megnyitása zárta.

A Szegedi Tudományegyetem jogelődjét, a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemet 150 évvel ezelőtt alapította a Magyar Országgyűlés Kolozsvárott az 1872. évi XIX. és XX. törvénycikkekkel. Az uralkodó nevét 1881-től viselte. Benne - az első ünnepélyes rektorbeiktatás és tanévnyitó, 1872. november 10. óta - folyamatos az Állam- és Jogtudományi Kar fennállása, amely 1919-ig Kolozsvárott, majd két éven keresztül Budapesten, végül 1921-től Szegeden működik. Észak-Erdély átmeneti visszacsatolása alatt a jogi kar volt az egyetlen a négy közül, amelyik hazatért Kolozsvárra 1940-ben, míg 1945-től ismét Szegeden folytatta munkáját.

Prof. Dr. Görög Márta, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja először megemlékezett azokról az elődökről, akik letették a kolozsvári egyetem, azon belül is jogi kar alapjait, és, akik az intézmény Szegedre költözésekor mindent megtettek azért, hogy a Tisza-parti városban is ugyanolyan értéket képviseljen a jogász képzés, mint, amit Kolozsvárott képviselt. Idézett Berde Árontól és Menyhárt Gáspártól, majd az időben előre haladva, kiemelte azokat a mérföldköveket, amelyek meghatározták a Jogi Karon végbemenő változásokat. Köszöntője végén felidézte az elmúlt évek küzdelmeit, és örömeit is.

 

– Az elmúlt időszakban bebizonyosodott: mindaz, ami velünk, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar polgáraival, az elmúlt 150 évben történt, több mint a részek összesége. Építőmesterek voltunk: építve őriztük a kar egységét, szellemiségét, s mindezzel párhuzamosan falakat helyeztünk át, helyiségeket alakítottunk ki és át, azért, mert tiszteltjük a kar múltját, és, mert hiszünk annak jövőjében. Hiszünk abban, hogy valamennyi szakunk és képzésünk tekintetében nemcsak megőrizni, hanem fejleszteni is tudjuk majd mindazt a tudást és tapasztalatot, ami ezen a karon jelen van. Hiszünk abban, hogy van elég és megfelelő muníciónk a céljaink eléréséhez. Hiszünk oktatóink elhivatottságában, a tudomány és kutatások iránti elkötelezettségükben, és hiszünk abban, hogy az előttünk álló 150 évben, velük együtt tudunk még tenni a jövő jogász nemzedékért. Ehhez azonban további hitre, szenvedélyre, tenni akarásra, és jól megtervezett koncepcióra van szükség. Ezekben kérem az Önök segítségét és kívánok további sok sikert a munkájukhoz – fogalmazott köszöntő beszédében a dékán.

 

Ezt követően magas színvonalú szakmai előadások sora következett: Prof. Dr. Blazovich László; Prof. Dr. Antal Tamás; Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária; Prof. Dr. Balogh Elemér; Dr. habil. Révész Béla; Vajda Tamás és Osváth Zsolt előadásában. Majd zárásként Prof. Dr. Görög Márta megnyitotta a Kartörténeti kiállítást, amely a felújított épület kupolatermében kapott helyett.

 

Engedjék meg, hogy azt mondjam, a Kartörténeti kiállítás már akkor kezdetét vette, amikor Önök beléptek ma, a felújított főépület ajtaján. Ám mi nemcsak Önöknek, hanem minden elődünknek hálával tartozunk azért, hogy megalapozták, és megőrizték a szegedi jogi kar küldetését. A megnyitásra kerülő, Kartörténeti kiállítás csak az első lépése annak, amellyel a 150 éves évforduló alkalmából az előttünk álló időszakban a kartörténeti emlékeket beszeretnénk mutatni. Nemcsak ezekkel, a papír alapú dokumentumokkal, amelyek ezekben az üvegvitrinekben kerültek elhelyezésre szeretnénk tisztelegni, hanem azokkal, az elődeink által használt, és most felújított bútorokkal, és rekonstruált épületrészekkel is ápolni kívánjuk a hagyományokat, amelyek az intézmény helyiségeiben nemrégiben ismét helyet kaptak. Bízom benne, hogy a tárlat a jövőben diplomákkal, díszdiplomákkal és különböző oklevelekkel is gazdagodik majd, méltón képviselve a szegedi jogi kar tradícióit – mondta az ÁJTK vezetője.

 

Az évfordulót ünneplő, elkövetkezendő egy év a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán az elmúlt másfél évszázad tudományos eredményeiről, szellemiségéről, az alkotó ember szüntelen felfedezéseiről és a nemzeti identitás megőrzéséről szól majd országhatárokra tekintet nélkül.


Galeria_22-11-18
Az eseményen készült képek a galériára kattintva tekinthetők meg.Pósa Tamara

Fotó: Buza Nóra 

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *