01

Lezárult a jogtörténeti kutatásokat támogató Visegrad Grant pályázat

A Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával 2021. január és 2022. májusa között a krakkói Jagiellonian University vezetésével a Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in the Post-war Successor States (1918–1939) /A világháború előtti jogrendszerek folytonossága és a folytonosság hiánya az I. világháború nyomán létrejövő utódállamokban/ című pályázat beszámolóját a támogató elfogadta.

 

A pályázatban résztvevők:

Jagiellonian University in Krakow (Prof. Dr. Maciej Mikuła, Dr. habil. Jan Halberda, Dr. Jakob Maziarz)

Szegedi Tudományegyetem (Dr. habil. Varga Norbert, Dr. Pétervári Máté, dr. Szivós Kristóf)

Trnava University (Prof. Dr. Tomáš Gábriš, Dr. Ingrid Lanczová)

University of West Bohemia (Dr. Vilém Knoll, Dr. Tomáš Pezl)

 

A pályázat vállalásai és eredményei a Culture and Common Identity /Kultúra és közös identitás/ három részből tevődtek össze.


  1. Készült egy angol nyelvű szöveggyűjtemény a csehszlovák, magyar és lengyel jogrendszer két világháború közötti fontosabb jogforrásaiból. A jogforrásgyűjtemény elérhető a „IURA” nevű weboldalon, ami hozzájárul a jogtudomány nemzetköziesítéséhez, a jogi értékek megőrzéséhez.
  2. A pályázatban résztvevők egy online előadássorozatot készítettek a két világháború közötti Csehszlovákia, Magyarország és Lengyelország jogi kultúrájáról és kodifikációs folyamatairól, kiemelve a fontosabb fordulópontokat. Az előadások az alábbi linken érhetők el.
  3. A kutatók a „Difficult heritage: interwar codification movement in Central and Eastern Europe (1918-1939) /Nehéz örökség: A két világháború közötti időszak kodifikációs mozgalmai Közép-Kelet-Európában (1918-1939)/” című online konferencián ismertették kutatási eredményeiket. A konferenciára 2021. október 7-én került sor, amelyen Varga Norbert (Introduction the Cartel regulation in Hungary in the Interwar Period), Pétervári Máté (Changes of the Insolveny Law in Hungary in the Interwar Period) és Szivós Kristóf (The Changes in the Right of Novelty in Hungarian Civil Procedure in the Interwar Period) tartott előadást. Az elhangzott előadások szerkesztett változata a Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa/Cracow Studies of Constitutional and Legal History folyóiratban jelent meg, az alábbi linken.

A projekt alapvető célkitűzése a visegrádi országok két világháború közötti jog- és politikatörténetének kutatása volt. A háború előtti és utáni jogrendszerek kontinuitásának és diszkontinuitásának vizsgálata a V4-es országok történetének mai napig meghatározó részét képezi. A konzorciumi partnerek elkötelezettek a jövőbeli közös kutatás folytatása iránt, különös tekintettel a jogtörténeti örökségünk nemzetközi szinten történő disszeminálására és a szakmai eredmények oktatásban történő hasznosítására.


Szeged, 2022. november 23.


Dr. habil. Varga Norbert

projekt-vezető

 

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *