kiemelt_hirek_1170x4301

III. Both Ödön Közjogtörténeti Emlékverseny középiskolai tanulóknak

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara immáron harmadszor hirdeti meg a Both Ödön Közjogtörténeti Emlékversenyt középiskolai tanulók számára. A rövid pályamunkából, az írásbeli közjogtörténeti alapismereti tesztből és a Pecha Kucha prezentációs módszeren alapuló szóbeli előadásból álló versenyre 2022. november 30-ig várjuk a 11. és 12. osztályos tanulókból álló háromfős csapatok jelentkezését a pályamunka megküldésével együttesen.

A Karunk egykori kiváló jogtörténész oktatóegyéniségének nevét viselő Both Ödön Közjogtörténeti Emlékverseny célja a középiskolai diákok írásbeli és prezentációs készségeinek fejlesztése, valamint érdeklődésük felkeltése a közügyek és a köztörténet jogi vetületei iránt. A rendezvény egyedülálló lehetőséget nyújt a jelentkezők számára, hogy már az egyetemi tanulmányaik megkezdése előtt elmélyíthessék jogtörténeti ismereteiket és szélesíthessék jogi gondolkodásuk látókörét.


A tanulmányi versenyre 11. és 12. osztályos tanulókból álló háromfős csapatok jelentkezését várjuk az ország valamennyi középiskolájából. A 2023. január 13-án megrendezésre kerülő versenyen legalább 5, legfeljebb 12 csapat vehet majd részt. A csapatok kiválasztása az előzetesen megküldendő írásbeli pályamunkák alapján történik.


Nyeremények:

  1. helyezett csapat: 180.000 forint (csapattagonként: 60.000 forint) összértékű pénzjutalomban részesül. (Továbbá az első helyezett csapat tagjai közül azok, akik a felsőfokú tanulmányaikat a 2023/24. vagy a 2024/25. tanév őszi félévében az SZTE ÁJTK bármely szakán, nappali tagozatos hallgatóiként kezdik meg, további egyszeri, egyösszegű 100.000 forintos ösztöndíjban részesülnek)

 

  1. helyezett csapat: 120.000 forint (csapattagonként: 40.000 forint) összértékű pénzjutalomban részesül.

  1. helyezett csapat: 90.000 forint (csapattagonként: 30.000 forint) összértékű pénzjutalomban részesül.
 

A jelentkezési határidő: 2022. november 30.


A jelentkezési lap itt, a részletes versenyfelhívás itt érhető el.

Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el.


Útmutató a pályamunka elkészítéséhez:

A versenyre való jelentkezés feltétele a pályamunkák megküldése a jelentkezési lappal egyidejűleg. A pályamunka lehetséges témái a jelentkezési felhívásban elérhetők. A témakiírásokon belül a csapatok teljes szabadságot élveznek a pályamunka témájának kiválasztása során.

 

A pályamunka terjedelme: max. 20 000 leütés (fél ív) szövegdobozokkal, lábjegyzetekkel és végjegyzetekkel együtt.

 

A formai követelmények és a címlapminta az alábbiakban érhető el.

 

A megküldött pályamunkákat a bírálók a jelentkezési felhívásban megjelölt szempontok szerint értékelik. Tizenkettőnél több csapat jelentkezése esetén az így kialakuló rangsor határozza meg a résztvevő csapatok körét. A kapott pontszámokat a csapatok „magukkal viszik” a köztörténeti tesztből és a prezentáció bemutatásából álló jelenléti fordulóra.

 

A pályamunkák és a prezentációk elkészítéséhez igény esetén a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara mentori támogatást biztosít, amelyre a kapcsolattartáshoz megadott e-mail címen várjuk jelentkezésüket.

 

Útmutató a Pecha Kucha feladattípus prezentációjának elkészítéséhez:

A Pecha Kucha prezentációk elkészítéséhez szíveskedjenek az alábbi sablont használni. A diasornál a 30 másodperces diánkénti időzítés be van állítva. ha azonban jelentősebb korrekciókat (időzítések, áttűnések) hajtanak végre, akkor ellenőrizzék, hogy megmaradtak-e a beállítások.

 

A diavetítés fül alatt az ídőzítéspróbára kattintva lehet beállítani a 30 másodperces léptetéseket, amelyet minden diánál külön kell megtenni. A felugró Rögzítés ablakban a diamegjelenítési időhöz kell egységesen beírni a 0:00:30-at, majd entert nyomni. Az összes dia időzítése után pedig az összesített időintervallumot jóváhagyni, aminek összesen 10 percnek kell lennie.

 

Kapcsolattartó: Dr. Pétervári Máté (adjunktus)

 

E-mail cím: both.ajtk@szte.hu

 

Bízunk benne, hogy felhívásunk felkeltette érdeklődését, s versenyzőként köszönthetem Karunkon!

 

Prof. Dr. Görög Márta, dékán