Tájékoztató a Bűnügyi Tudományok Modulról

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

 

Az osztatlan jogászképzés 8-9. félévében ajánlott a modulválasztás (a 6. félév lezárása után). A jelentkezési határidő mindig az adott félév Kari Naptára szerinti időpont.

A Bűnügyi tudományok modulban folytathatja tanulmányait az a hallgató, aki a modulba történő jelentkezést megelőzően közölt létszámkeret terhére valamennyi lezárt félév súlyozott tanulmányi átlageredményeinek átlagából valamint az alábbi tárgyak tanulmányi átlagából számított pontszámcsökkenő sorrendben felvételt nyer. A már megszerzett tanulmányi átlag jelentősen befolyásolja a modulba való bekerülést.

 

Beszámításra kerülő tárgyak:

Büntetőjog I-II-III-IV.

A bűnügyi modul létszámkerete: 20-25 fő

A modulválasztásnál fontos tudni, hogy a fakultatív tárgyak választását is a bűnügyi tudományok köréből kell megtenni a tanulmányaik során, azonban ez nem jelenti azt, hogy csak és kizárólag a Bűnügyi Tudományok Intézete által meghirdetett kurzusokat számítja be a Kar az abszolutórium megszerzéséhez.

Akik már akár a kezdetektől tudják, hogy a Bűnügyi tudományok modulra szeretnének bekerülni, célszerű aszerint választani az ún. kosaras tárgyakból, hogy azok közül a Büntetés-végrehajtási jog és a Kriminológia is AJÁNLOTT előfeltétele néhány modulos kötelező kurzus felvételének (nem képzési terv szerint előírt előfeltétel, hanem tematikusan egymásra épülő kurzusokról van szó). A kötelezően választható "kosaras" tárgyak fakultatív kurzusként is rendre meg vannak hirdetve minden előadásos félévben, így mindkettő teljesíthető jóval a modulválasztások előtt.

A szakdolgozat bűnügyi tudományok tárgyú kell legyen.

 

A befejezett tanulmányokat követően a szakképzettség oklevélben történő megnevezése (minden modulban) okleveles „jogász”.

 

A modulban történő tanulmányok befejezéséről a hallgató az oklevél mellé betétlapot kap, mely tanúsítja, hogy a bűnügyi tudományok területén a Karon speciális ismereteket szerzett.

 

A diploma átlagba a következő tárgyak teljesítési érdemjegyei kerülnek beszámításra:

Magyar alkotmánytörténet (KO)

Magyar jogtörténet (KO)

Európai alkotmány- és jogtörténet I-II. (KO+KO)

Közgazdaságtan I-II. (KO+KO)

Római jog I-II. (KO+KO)

Munkajog I-II. (KO+KO)

Pénzügyi jog I-II. (KO+KO)

Büntető eljárásjog I-II. (KO+KO)

Polgári eljárásjog I-II.(KO+KO)

Nemzetközi jog I-II. (KO+KO)

továbbá a Bűnügyi tudományok modulban folytatott tanulmányok esetében

Büntető igazságszolgáltatási rendszerek (KO)

Európai büntetőjog elmélete és gyakorlata (KO)

Szakdolgozat (KO)

Záróvizsga tárgyak érdemjegyei

 

A tájékoztatót modulfelelősként összeállította:

az SZTE ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb