Agreenment_logo

Az aGreenment ("zöldÁllapodás") Projekt rövid bemutatása

I. A Projekt bemutatása


ZÖLDállapodás (aGREENment) projekt - A kollektív alku egy zöld megközelítése

Nemzetközi együttműködés az ADAPT Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali koordinációjával és szervezésében hat egyetem között; University of Warwick (Egyesült Királyság), Wirtschaftuniversitat Wien (Ausztria), Szegedi Tudományegyetem (Magyarország), Universitat Pompeu Fabra (Spanyolország), Universidad de Almeria (Spanyolország) valamint Universite D’Aix Marseille (Franciaország).


A kutatás tárgya a „zöld”, környezettudatos és fenntartható szabályozás célorientált feltárása a foglalkoztatásban a különböző országok munkajogi törvényeiben.

A kutatás legfőképpen a kollektív területre összpontosít, azaz a szociális partnerek egymással és az állammal történő együttműködésének lehetőségeit és dimenzióit vizsgálja.


Ezzel kapcsolatban a Szegedi Tudományegyetem (Állam- és Jogtudományi Karának, Munkajogi és Szociális jogi Tanszéke) az alábbiak teljesítésére vállal kötelezettséget:

- három munkáltatói érdekképviselet és három szakszervezet felkeresését és interjúk készítését követően egy nemzeti esettanulmány elkészítése;

- egy nemzeti szakmai műhely-konferencia („workshop”) szervezése;

- részvétel a Rómában megszervezésre kerülő projektindító értekezleten („kick-off meeting”);

- a témában érintett, nemzeti szociális partnerek közül két fő meghívása a zárókonferenciára, mely Brüsszelben kerül megrendezésre;

- részvétel a disszeminációs folyamatban, a projektnek és annak eredményeinek népszerűsítésében (a projekt kapcsán induló honlapokon, hírlevelekben, stb.).


II. A Projekt célja


Elméleti és empirikus vizsgálat lefolytatása annak érdekében, hogy feltérképezésre kerüljön, mennyiben képesek a szociális partnerek kollektív megállapodásai hozzájárulni ahhoz, hogy a környezeti fenntarthatóság gondolata a munka világának mindennapjainak szerves részévé váljon. A vizsgálat során előtérbe kerülnek az egyes tradicionális kollektív tárgyalási gyakorlatok, valamint az igazság, egyenlőség és demokrácia alapeszméi.

A projekt alapötlete, hogy nincs ellentmondás a munkaügyi szabályozás alapelvei és a környezeti fenntarthatóság között.


III. A kutatás háromlépcsős menete


1.) Az elméleti kutatás alapjainak lefektetése, melyben megfogalmazásra kerül, hogyan lehet/ szükséges újragondolni a kollektív alkudozást a környezeti fenntarthatóság elősegítése érdekében (ebben minden partner részt vállalt);


2.) Nemzeti esettanulmányok elkészítése, mely során az elméleti kutatáson túl 6 szociális partnerrel készített interjúra, valamint kollektív szerződések elemzésére is sor kerül (ebben minden partner részt vállalt külön-külön);


3.) A nemzeti esettanulmányok összevetése és következtetések levonása (koordinátorok által).


IV. Tervezett eredmények


a) 6 nemzeti jelentés (egyenként 30-40 oldal);

b) 1 összehasonlító elemzés (20-30 oldal);

c) 1 angol nyelvű e-book, mely tartalmazza valamennyi nemzeti jelentést és az összehasonlító elemzést, szerkesztett formában;

d) 1 eszköztár a legjobb gyakorlatokkal és iránymutatásokkal, melyeket a szociális partnerek szabadon felhasználhatnak.


V. Események


- Kick-off meeting, helyszín: Róma, minden partner részvételével;

- Workshop a szociális partnerekkel (minden partner saját részről);

- Online szakmai workshop körülbelül a projekt félidejénél;

- Záró konferencia, helyszín: Brüsszel, minden partner részvételével.


A Projekttel kapcsolatos legfrissebb hírek, adatok és publikációk az alábbi linken követhetők nyomon: aGreenment

Agreenment_picture