ÁJTK-s siker a 12. Vajdasági Magyar TDK-n a bűnügyi tudományokban

2013. november 15-17. között immáron 12. alkalommal került megrendezésre a VMTDK (Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia) Novi Sad-on (Szerbia). A VMTDK célja, hogy alap- és mesterképzésben résztvevő egyetemi hallgatók, valamint fiatal (PhD fokozattal nem rendelkező) kutatók saját kutatási területükről egy összefoglaló előadás keretében bemutathassák kutatási eredményeiket.

A konferencia minden évben egy plenáris ülésszakból és az azt követő - tudományterületenkénti tagolás szerinti - szekcióülésekből áll. Mind a plenáris előadáson, mind a szekcióüléseken három-öt tagból álló ún. szakmai zsűri vesz részt, akik szóban és írásban is értékelik az elhangzott előadásokat (értékelik az előzetes benyújtott pályamunkákat is). A szakmai zsűri javaslata alapján a nemzetközi tudományos bizottság minden szekcióban megválasztja a legkimagaslóbb eredményt elért hallgatókat, kutatókat, az ún. szekció elsőket.

A VMTDK szervezői a konferenciára elsősorban a vajdasági alap- vagy mesterképzésben résztvevő hallgatók jelentkezését várják, ám korlátozott létszámban (50 fő) a Kárpát-medence más régióiból (így kiemelten Magyarországról, Romániából és Szlovákiából) is fogadják a hallgatók és fiatal kutatók / doktoranduszok jelentkezését.

A 12. VMTDK-án a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar képviseletében dr. Gácsi Anett Erzsébet, a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék tanársegédje plenáris előadásként "A detektívtükör használata a büntetőeljárásokban, avagy a tanúvédelem egyik lehetséges eszköze" címmel tartott előadást. Előadásáért a nemzetközi tudományos bizottság doktoranduszi és fiatalkutatói kategóriában szekció első díjban részesítette.