III. International Week of Criminal Law

iwcl2018_kep

III. International Week of Criminal Law/ III. Internationales Woche des Strafrechts


A Bűnügyi Tudományok Intézete nemzetközi büntetőjogi konferenciát szervez 2018. szeptember 17-21 között. A konferencián 8 ország meghívott büntetőjogászai tartanak előadásokat. A konferencia központi témája a „Tévedés megítélése az egyes büntető-jogrendszerekben”, emellett a meghívott vendégelőadók különböző, a szakterületükhöz kapcsolódó témákból is tartanak egy-egy előadást. A hallgatók angol nyelvű előadásokon ismerkedhetnek meg a görög, olasz, orosz, román, szerb büntetőjog tévedés-tanával, német nyelvű előadásokon keresztül pedig a német, török, valamint a tajvani büntetőjog tévedéssel kapcsolatos tanaiba és joggyakorlatába nyerhetnek betekintést. A konferencia célja jogösszehasonlítás, az egyes előadások által indukált jogdogmatikai, valamint joggyakorlattal kapcsolatos észrevételek, meglátások, viták mind a résztvevő oktatók-kutatók, mind pedig a jogösszehasonlításban aktívan közreműködő hallgatók számára izgalmas élmény és hasznos ismeretanyag.

A konferenciához kapcsolódóan graduális hallgatók, doktorandusz hallgatók, valamint Erasmus hallgatók számára egyaránt nyitva álló, kredites fakultatív kurzust kínál a Bűnügyi Tudományok Intézete Comparative Criminal Justice (Law) Seminar címen, amely kurzus a hallgató választása szerint akár angol, akár német nyelven teljesíthető. A kurzus teljesítésének feltétele a hallgató által választott nyelven tartott előadások lehallgatása, emellett részvétel a szeptember 19-én sorra kerülő jogösszehasonlító szemináriumon. A jelenléti feltételen túl a kurzus teljesítéséhez az elhangzott előadásokkal kapcsolatos, rövid válaszokat igénylő teszt eredményes kitöltése is feltétel, amelyre a konferenciahét végén, coospace vizsgafelületen kerül sor (az előadók az előadásukhoz tartozó informatív PPT-ket a hallgatók rendelkezésére bocsátják, coospace felületen).


Német nyelvű előadások:

Szeptember 17. 16.45-17.00 és 17.45-18.15

Szeptember 19. 9-00-16.30

Szeptember 20. 13.00-16.30


Angol nyelvű előadások:

Szeptember 17. 16.45-17.45

Szeptember 18. 9.30-15.30

Szeptember 19. 13-16.30

Szeptember 20. 9.00-11.50

Szeptember 21. 10.00-12.00


A konferencia részletes programja az alábbi dokumentumban található:

IWCL_Schedule_Students_2018