2007 szeptemberében az "International Society of Social Defence and Human Criminal Policy" szervezet nemzetközi díjat adományozott Dr. Karsai Krisztinának, a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék egyetemi docensének.