evokt1
Az 'Év oktatója' díj plakettje

Az "Év oktatója" díj átadása az ÁJTK-n

2012. január 14-én az ÁJTK diplomaosztó ünnepségén átadták a hallgatói szavazatok alapján kiosztott "Év oktatója" díjat. A 2011-es díjazottak: Dr. Zámbó Géza és Dr. habil. Karsai Krisztina.


Az ÁJTK Hallgatói Önkormányzata minden évben hallgatói szavazatok alapján odaítéli az "Év oktatója" díjat egy vagy két kari oktatónak. A díj átadása hagyományosan a kari jogászbálon történik, majd a soron következő diplomaosztón a díjazottakat bemutatják és a díjat bejelentik.

A díjhoz egy ezüstplakett jár, aminek egyik oldalán a Kar épülete látható, a másik oldalára pedig a díjazott nevét és az évszámot gravírozták.


2011.

evokt2


"Dr. Zámbó Géza egyetemi docens 1969-ben kapott jogi diplomát. 1971-től a Csongrád Megyei Tanács Igazgatási Osztályára került, ahol osztályvezető-helyettes, majd osztályvezetői illetve kabinetvezetői beosztásban látta el feladatait. Egyetemi kötődése 1989-től intézményesült, a Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi tanszéken először óraadói, majd 1997-től további jogviszonyban, majd teljes foglalkoztatású jogviszonyban oktat a Karon. 2005-ben egyetemi docensi kinevezést kapott.
A tanszéken főként a közigazgatási jog különös részhez tartozó tárgykört oktatja, de részt vesz az általános rész tananyag oktatásában is. Kutatási területe főként a gyermekvédelemre és a gyermekvédelmi gyámságra terjed ki. Második ciklusban tagja a Kari Tanácsnak.
A Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei szervezetének titkári tisztségét 1990 óta látta el. Több kitüntetésben részesült, 2010-ben kiemelkedő oktatói, kutatói, valamint közéleti munkájára tekintettel Rektori Elismerő Oklevélben részesült. Színvonalas és precíz előadásain és gyakorlatain jogász generációk sokasága nőtt fel. Közvetlen, kedves személyisége közismert a hallgatók körében. Köszönjük."


"Dr. Karsai Krisztina 1996-os diplomázása után a Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszékének doktori ösztöndíjasa lett, majd tanársegédként, illetve adjunktusként dolgozott. Docensi kinevezést 2005-ben kapott. Kötelező és fakultatív kurzusok jegyzésével vesz részt a tanszék oktatási tevékenységében. Előadásokat és gyakorlatokat tart a büntetőjog általános és különös részéből, szükség esetén eljárásjogból, valamint önálló kurzusokat is meghirdet. Számos évfolyam- és szakdolgozat, valamint sikeres OTDK dolgozatok konzulense. Idegen nyelven is oktatja a büntetőjogot, vendégoktatóként Németországban és Spanyolországban tartott már előadásokat angol, illetve német nyelven. Kutatási tevékenységét számos elnyert kutatási pályázat és ösztöndíj kíséri, így például Deák ösztöndíj, Humboldt ösztöndíj, jelenleg Bolyai ösztöndíjas.
Kutatási eredményeit több nemzetközi konferencián is bemutatatta. Több tudományos közleményt jelentetett meg a hazai és a nemzetközi folyóiratokban, idézettségi indexét 180 és 200 között jegyzik.
Tudományos szervezetekben betöltött tagságai közül megemlítendő, hogy tagja a Nemzetközi Büntetőjogi Társaságnak, a Magyar Büntetőjogi Társaságnak, a Magyar Kriminológiai Társaságnak és a Magyar Börtönügyi Társaságnak.
Határozott egyénisége, valamint széleskörű, érdekes kurzusai alapján közkedvelt a hallgatók körében. Köszönjük."
 


2010.


Prof. Dr. Paczolay Péter nem tudta átvenni a 2010. évi díját az akkori diplomaosztón (2011-ben), így a Karnak és a HÖK-nek alkalma volt most ünnepélyes keretek között átadni a díjat.


evokt3

"Prof. Dr. Paczolay Péter egyetemi tanulmányait 1980-ban fejezte be. 1990-től az Alkotmánybíróság főtanácsosa, 1996-tól a testület főtitkára volt. 2000-től a Köztársasági Elnöki Hivatal helyettes vezetője, 2006-tól alkotmánybíró, 2008-ban az Alkotmánybíróság elnökévé választották. 1992-től a Kar Politológiai Tanszékének vezetője, 1994-től 1998-ig oktatási dékánhelyettes volt, 2000. július 1-vel egyetemi tanári kinevezést kapott. Több tanulmányúton vett részt, tudományos előadást tartott többek között pl. Ausztriában Németországban, Japánban, Albániában, az Amerikai Egyesült Államokban. Tudományos közleményeinek száma több mint száz, az általa írt, illetve szerkesztett könyvek száma hat. Számos magyar és nemzetközi társaság tagja, így például: az az Európa Tanács Velencei Bizottságának magyar póttagja.
Kiemelkedő egyetemi oktatói és kutatói munkájáért, magas szintű tudományos tevékenységéért, valamint nemzetközi és hazai együttműködések kialakításában végzett munkájára figyelemmel 2010-ben Pro Universitate-díj kitüntetést adományozott részére a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa.
Két évtized joghallgatói, így mi is szívesen hallgatjuk közkedvelt, színvonalas előadásait, és ismert derűs, humoros személyisége folytán talán még a nehezebben érthető tételeket is könnyebben és szívesebben tanuljuk. Köszönjük."
 

A fotókat Dobsa József készítette.