A Doktori képzésről

A doktori képzés célja

 

E képzés célja, hogy a graduális felsőfokú tanulmányait (mesterképzést) sikerrel teljesítő doktori hallgató eljusson a PhD tudományos fokozat megszerzéséig. Különböző tárgyak teljesítésével (képzési szakasz) el kell sajátítania a PhD fokozat megszerzéséhez szükséges készségeket (pl. módszertan). A témavezető irányításával végzett kutatómunkájának pedig a PhD értekezés megírását kell megalapoznia (kutatási és disszertációs szakasz).

 

 

A doktori képzés jellemzői

 

  • a doktori képzés két fő vonulata: a szervezett képzés (1-4. félév) és a kutatási tevékenység, beleértve az értekezés megírását (1-8. félév);
  • kreditalapú: a tanulmányok sikeres befejezéséhez meghatározott számú (240) tanulmányi, kutatási és egyéb kreditet kell szerezni;
  • a hallgatónak teljesítenie kell a komplex vizsgát, mely az első négy félév lezárása, és egyben belépő a képzés második nagyobb szakaszába (5-8. félév);
  • a hallgatót témavezetője kíséri végig a tanulmányain;
  • a hallgató a doktori képzésre meghatározott kutatási témában jelentkezhet, melyet a Doktori Iskola előzetesen meghirdetett vagy egyénileg, utólag a Doktori Iskola Tanácsa elfogadott;
  • a hallgató kutatómunkája a doktori tanulmányok során a kutatási témája körül koncentrálódik, és kutatásait a Doktori Iskola kilenc doktori programjának egyikében végzi;
  • a képzés nagyban hagyatkozik a hallgató önálló alkotó- és kutatómunkájára, tudományos tevékenységére, melyről köteles rendszeresen beszámolni, és amelynek eredményeit köteles rendszeresen közzétenni (jellemzően publikációk, konferencia-előadások).

 

 

1. tanév

 

képzési-kutatási szakasz

 

tanulmányi, kutatási és oktatási kreditek

szerezhetők

min. 110 kredit szerzendő komplex vizsgáig

 


 

2. tanév


2. tanév zárása: komplex vizsga

 

 

3. tanév

 

kutatási-disszertációs szakasz

 

tanulmányi kredit nem szerezhető

abszolutórium / 240 kredit szerzendő

fokozatszerzés lehetősége

 

az értekezés benyújtása:

1) a komplex vizsgától számított három éven belül

2) de az abszolutórium megszerzése után
 

4. tanév
max.

+ 1év

 

 


 

további 1 év

bírálati eljárás (kb. ½ év-1 év az értekezés benyújtásától számítva)


 

 

 

A doktori képzés költségeinek fedezete

 

1. Állami ösztöndíjas hallgatók

 

Az állam nemcsak rendszeres ösztöndíjat biztosít e hallgatóknak a képzés idejére, hanem fedezi a hallgató doktori képzésének intézményi költségeit is (egyes eljárási díjak kivételével). A Doktori Iskola minden évben rendelkezik állami ösztöndíjas helyekkel, de ezek száma az előző évhez képest változhat.

 

2. Költségtérítéses hallgatók (beleértve azokat is, akik a fentitől eltérő ösztöndíjat kapnak)

 

E hallgatók doktori képzésének intézményi költségeit a hallgatók maguk, előre megállapított költségtérítés megfizetésével fedezik.

A felvételizőnek a felvételi nyomtatványon kell nyilatkoznia, hogy állami ösztöndíjas illetve önköltséges helyre (esetleg egyszerre - vagylagosan - mindkettőre) pályázik.

A 2021-ben beiratkozó hallgatóknál az önköltség összege (négyéves magyar nyelvű doktori képzés):

önköltséges, nappali tagozat 300.000,- Ft/félév
önköltséges, levelező tagozat (és egyéni felkészülők) 150.000,- Ft /félév.

 

 

A doktori képzés két formája

 

1. Nappali munkarendszerű képzés

 

Az állami ösztöndíjas hallgató nappali munkarendszerű képzésben vehet részt, mely mellett munkát nem, vagy csak külön engedéllyel, szigorú feltételek mellett végezhet. Költségtérítéses hallgató is választhat nappali rendszerű képzést.

 

2. Levelező munkarendszerű képzés

 

E képzésben csak költségtérítéses doktori hallgatók vehetnek részt, akik könnyítést kaphatnak egyes járulékos tanulmányi kötelezettség teljesítésénél (pl. óralátogatás). A levelező doktori képzés rendszere azonos a nappali képzésével, az ebben résztvevőknek ugyanannyi kreditet kell szerezniük, és tartalmilag ugyanolyan teljesítményt kell nyújtaniuk egy-egy kredit megszerzéséhez, mint a nappali képzésben.

 

A költségtérítéses hallgatók a beiratkozásnál választhatják meg, hogy nappali vagy levelező rendszerben kívánják tanulmányaikat folytatni.

 

 

Doktori képzés két nyelven

 

A Doktori Iskola a doktori képzését párhuzamosan magyar és angol nyelven is meghirdeti. Az angol nyelvű képzésre - melynek költségei magasabbak - magyar nyelven nem beszélő, külföldi hallgatókat várunk.

 

 

A doktori képzés kivételes formái

 

1. Doktori képzés egyéni felkészüléssel

 

A már komoly tudományos előélettel, teljesítménnyel rendelkező diplomás szakembereknek lehetőségük van arra, hogy közvetlenül a doktori képzés második nagy szakaszába jelentkezzenek (kutatási-disszertációs szakasz, 5-8. félév). A Doktori Iskola az ő megelőző tudományos teljesítményüket a kreditkövetelmények tükrében értékeli és dönt a felvételükről. E hallgatók a képzést a komplex vizsga teljesítésével kezdhetik el.

 

2. Kettős fokozatszerzés közös doktori képzésben

 

Kivételesen lehetőség van arra, hogy a hallgató a Doktori Iskola és egy külföldi egyetem közös doktori képzésében részt vegyen, és később egyszerre szerezzen PhD fokozatot mindkét egyetemen. A közös doktori képzés a két intézmény írásos megállapodásán alapulhat.

 

3. Hároméves doktori képzés (régi képzési rendszer)

 

A Doktori Iskolában sokan vesznek még részt - kimenő rendszerben - korábbi, ma már hatályukat vesztett jogszabályokon alapuló hároméves doktori képzésben. A 2016/17. tanév első (őszi) félévétől e képzésre már nincs felvétel.

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb

2015. július 29.