Gyakorlati útmutató a doktori (PhD) fokozatszerzési eljáráshoz

 

A jelen összefoglaló azoknak nyújt iránymutatást, akik a régi doktori fokozatszerzési szabályok alá tartoznak (a 3 éves doktori képzésben szereztek vagy fognak szerezni abszolutóriumot).

 

A fokozatszerzési eljárás megindítása előtt

 • ellenőrizze, hogy megfelel-e a fokozatszerzés megindításához szükséges feltételeknek;
 • mérlegelje, hogy az eljárás megindulásától számított két éven belül köteles az értekezését benyújtani;
 • beszélje meg a témavezetőjével az eljárás megindításának tervét.

 

A fokozatszerzési eljárás megindításának feltételei

 

 • kérelem benyújtása az eljárás megindítása iránt, és a szükséges nyilatkozatok megtétele (formanyomtatvány);
 • szakmai önéletrajz (nem kötelező, ha a jelentkező az SZTE Állam- és Jogtudományi Iskolában három éven belül szerzett abszolutóriumot)
 • egyetemi végzettséget (mesterképzés vagy osztatlan képzés) igazoló diploma másolata (nem kötelező, ha a jelentkező az SZTE Állam- és Jogtudományi Iskolában szerzett abszolutóriumot);
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata; legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex vagy ezzel egyenértékű nyelvvizsga az elismerhető nyelvekből, melyek az Európai Unió hivatalos nyelveinek bármelyike, valamint orosz, szerb, és nem élő nyelvként a latin);
 • az abszolutórium másolata (nem kötelező, ha a jelentkező az SZTE Állam- és Jogtudományi Iskolában három éven belül szerzett abszolutóriumot);
 • publikációinak jegyzéke az MTMT adatbázisból kinyomtatva, valamint a közlésre elfogadott közleményekről igazolások;
 • a (régi) KSZ 7. pontja szerinti 100 kutatási (tudományos) kreditnek megfelelő tudományos teljesítmény igazolása (formanyomtatvány).

 

A kérelem leadása

 

A fokozatszerzési eljárásban a kérelmeket, beadványokat, igazolásokat a Doktori Iskola adminisztrátorához kell benyújtani.

 

papíron:

személyesen: SZTE ÁJTK főépület (Szeged, Tisza L. krt 54. fszt. 11. szoba)

postai cím: SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

6720 Szeged, Tisza L. krt. 54.

elektronikus formában:

E-mail cím: doktori.iskola@juris.u-szeged.hu

 

Ahol az útmutató ezt külön jelzi, ott a kérelmet a doktori iskola honlapjáról letölthető formanyomtatványon kell benyújtani. Ha innen a letöltés nehézséget okoz, a nyomtatvány megküldését kérheti a fenti e-mail címen.


Az eljárás 1. szakasza

 

Az eljárás 1. szakasza a fokozatszerzési eljárás megindítása iránti kérelemmel indul (formanyomtatvány). Ha a Doktori Iskola Tanácsának javaslatára, a Társadalomtudományi Doktori Tanács döntésével elfogadja a kérelmet, a kérelmezőnek doktorjelölti jogviszonya keletkezik. A TTDT döntésétől számított 30 napon belül az eljárási díjat a doktorjelöltnek be kell fizetnie.

 

Az eljárás 2. szakasza

 

Az eljárás 2. szakasza a szigorlat kitűzése és az értekezés műhelyvitára bocsátása iránti kérelemmel indul. Ennek a következő feltételei vannak:

 

 • kérelem benyújtása és a szükséges nyilatkozatok megtétele (formanyomtatvány);
 • a témavezető támogató nyilatkozata (a kérelmet tartalmazó formanyomtatványon);
 • a témavezető javaslata a szigorlati bizottság tagjaira és a műhelyvitán az előbírálók személyére (formanyomtatvány);
 • az értekezés 1 példányának papíron benyújtása, valamint elektronikus formában megküldése a Doktori Iskolának.

 

A szigorlat kitűzése és az értekezés műhelyvitára bocsátása már a fokozatszerzési eljárás megindításával egyszerre is kérhető, tehát az eljárás 1. és 2. szakasza összevonható.

 

Az eljárás 3. szakasza

 

Az eljárás 3. szakasza az értekezés nyilvános vitára való kitűzésére irányuló kérelemmel indul. A kérelem elfogadásának feltételei a következők:

 

 • kérelem benyújtása és a szükséges nyilatkozatok megtétele (formanyomtatvány);
 • a témavezető javaslata a bíráló bizottságra (formanyomtatvány);
 • a szigorlat sikeres teljesítése (a szigorlati jegyzőkönyvet a bizottság elnöke juttatja el a DI-nak);
 • a műhelyvitán javasolják az értekezés nyilvános vitára bocsátását (a műhelyvita jegyzőkönyvét a műhelyvita szervezője juttatja el a DI adminisztrátorának);
 • az értekezés végleges változatának benyújtása, mely együttesen négy követelményt jelent:

- az értekezés benyújtása négy példányban papíron, bekötve,

- a tézisfüzetek benyújtása 15 példányban papíron,

- az értekezés és a tézisfüzet elektronikus megküldése a Doktori Iskolának;

- az értekezés és a tézisek feltöltése az Egyetemi Doktori Repozitóriumba (http://doktori.bibl.u-szeged.hu/);

 • az eljárási díj befizetésének igazolása;
 • egy második idegen nyelv tudásának bizonyítása az elismerhető nyelvek közül;
 • legalább 100 kutatási (tudományos) kreditnek megfelelő, elismert tudományos teljesítmény, melyen belül

a) a tudományos előadások aránya nem lehet túlzott, azaz e címen nem ismerhető el 40 kreditnél több;

b) a közlemények között legyen legalább kettő legalább 15 pontot érő;

c) a közlemények közül legfeljebb 4 db 5 pontot érő számítható be;

d) a közlemények közül legalább 40 pont értékű kapcsolódjon a doktori értekezés témájához; KSZ [21-22]

 

Ha a doktorjelölt csak a fokozatszerzési eljárás alatt teljesítette a fenti feltételek valamelyikét (pl. 2. nyelvvizsga), akkor az igazoló okmányt haladéktalanul csatolja, mert az összes feltétel teljesítése nélkül az eljárás 3. szakasza megakad.

 

A nyilvános vita megtartásának időpontját három alapvető tényező határolja be:

 • a kérelem elbírálása időt vesz igénybe, ami a döntéshozó testületek üléseinek időpontjától is függ: a Doktori Iskola Tanácsának javaslatára, a Társadalomtudományi Doktori Tanács bocsáthatja az értekezést nyilvános vitára;
 • a TTDT döntése után, a bíráló bizottságot fel kell kérni, a bírálóknak az értekezést át kell tanulmányozni, a védés időpontját egyeztetni kell, és védés előtt a DI adminisztrátorának legalább 3 héttel ki kell küldeni a meghívókat;
 • a műhelyvita és a védés között legalább két hónapnak el kell telnie.

 

 

Az eljárás 4. szakasza (fokozat odaítélése)

 

A 4. szakasz nem kérelemre, hanem automatikusan indul, a sikeres védést követően. A feltételek teljesülésének ellenőrzése után – ha minden feltétel teljesült – a doktorjelölt fokozatszerzésének ügye először a DIT, utána a TTDT elé kerül, majd e testületek javaslata alapján az Egyetemi Doktori Tanács dönt a fokozat odaítéléséről.

 

 

Avatás

 

A PhD fokozatot szerzőknél doktorrá avatást egy évben kétszer szervez az egyetem: ez jellemzően minden év január első fele és július első fele. Az Egyetemi Doktori Tanács, és más döntéshozó testületek ülései is ehhez igazodnak. Az egyéb feltételek megléte esetén, általában a doktorjelölt avatására sor kerülhet júliusban, ha a sikeres védés május közepéig, illetve januárban, ha a sikeres védés november közepéig-végéig megtörténik.