Hazai pályázatok

A tanszék oktatói által elnyert pályázatok:

Homoki-Nagy Mária:

  • OTKA 1998-2002 A magyar magánjogi kodifikáció története. Az 1795. évi magánjogi javaslatok.
  • OTKA 2010-2013 A magyar magánjog fejlődése a 19. század második felében.
  • A Szegedért Alapítvány támogatása konferencia szervezésében (2003, 2005, 2007, 2009.)


Dr. Varga Norbert

  • 2010. Pólay Elemér Alapítvány kutatási támogatása. Kutatási téma: A 19. századi magyar állampolgársági jog
  • 2009. Pólay Elemér Alapítvány kutatási támogatása. Kutatási téma: A köztörvényhatósági törvény (1870:XLII. tc.) bevezetése Debrecen és Szeged szabad királyi városokban (1870-1872.)

 

TÁMOP pályázatok:

  • 2013 „Környezeti tényezők és genetikai faktorok interakciójának vizsgálata immunmediált és daganatos betegségek kialakulásában” című TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035 számú pályázat, kutató (a közerkölcs és közbiztonság, mint a biotechnológiai találmányok szabadalmi korlátja) és oktató (Iparjogvédelem a gyógyszeriparban)
  • 2013. „Impulzuslézerek alkalmazása az anyagtudományban és a biofotonikában” című TÁMOP-4.2.2-A-11/1/KONV-2012-0060 számú pályázat, kutató (biotechnológiai találmányok szabadalmi oltalmának szabályozása)
versenyhivatal_logo_uj


Megalakult a Kartel-jogtörténeti Kutatócsoport a SZTE-ÁJTK-n


Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által meghirdetett, az 1931. évi XX. tc. által felállított Kartelbizottság, valamint Kartelbíróság létrejöttével, működésével, teljes joggyakorlata bemutatásával kapcsolatos jogtörténeti kutatás elvégzésére vonatkozó pályázati felhívására az SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszéke által benyújtott AL/1204/2014 iktatószámon nyilvántartott pályázatát a Bírálóbizottság döntése alapján a GVH támogatásra érdemesnek tartotta.

A támogatási döntés (IKT/13-439/2015.) megérkezését követően megalakult a Kartel-jogtörténeti Kutatócsoport, amelynek feladata, hogy a Kartelbizottság és a Kartelbíróság létrejöttét és működését komplexitásában feldolgozza. A Kutatócsoport tagjai Dr. Fülöpné Dr. Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék), Dr. Stipta István egyetemi tanár (SZTE-ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék), Dr. Kovács Györgyszakcsoportvezető egyetemi docens (SZTE-GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Pénzügytani Szakcsoport), Dr. Gombos Katalin egyetemi docens (SZTE-ÁJTK Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék) és a kutatási program szakmai vezetője Dr. Varga Norbert egyetemi docens (SZTE-ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék).

A pályázat konzorciális megvalósításában részt vesz továbbá a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara (Dr. Szabó István tanszékvezető egyetemi tanár és Dr. Szilágyi Pál egyetemi docens), amelynek pályázatát szintén támogatta a GVH. A pályázat megvalósításának határideje: 2015. július 31.


Kartel_014547