I. Az Intézet története

"Régi dicsőségünk hol késel az éji homályban? Századok ültenek el, s te alattok mélyen enyésző fénnyel jársz egyedül." (Vörösmarthy Mihály: Zalán futása)

Üdvözöljük a Közjogi Intézet honlapján!


Az Alkotmányjogi Tanszék már, mint Közjogi és Közigazgatási Jogi tanszék, a kolozsvári egyetem alapításakor is része volt a kari struktúrának. Alapításkori első professzorunk Korbuly Imre volt. 1908-ban végül levált és önállósodott a közigazgatási és a pénzügyi jogi szekció, és önálló tanszékként működtünk tovább. Az Alkotmányjogi Tanszék nagy egyéniségeket tudhatott oktatói és szellemi vonzáskörébe, mint Polner Ödön, Csekey István, Bibó István, ifj., Kovács István, Szentpéteri István.


A Közigazgatási Jogi tanszék már az egyetem Szegedre kerülésekor is működött, és azóta is - ha eltérő elnevezésekkel néha - karunk szerves része. A két világháború között Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék volt a neve. Az elnevezés az I. tanácstörvényt követően az 1950/51-es tanévtől változott Államigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszékre. Változást csak egy újabb törvény hozott, mégpedig az 1957. évi IV., mely az államigazgatási eljárást szabályozta. Ekkor az addig egységes tanszék két részre szakadt. Az Államigazgatási Jogi Tanszék mellett létrejött a Pénzügyi Jogi Tanszék, mely mindössze három és fél évig létezett külön. 1960. decemberétől újra a régi néven szerepelt a tanszék. A rendszerváltással, a tanácsrendszer önkormányzativá válását követően átértékelődött az államigazgatás szerepe. Megjelent mellette az önkormányzati közigazgatás, és ez mind a kutatások mind az oktatás irányát megváltoztatta. Az új tanszéki elnevezés 1991/92-től a mai napig Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék.


2020 tavaszán a Kari Tanács a Kar tanszéki struktúrájának átalakítása jegyében a két Tanszék összeolvadásával létrehozta a Közjogi Intézetet.

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb

2015. július 29.