VERSENYFELHÍVÁS

VERSENYFELHÍVÁSPOLGÁRI ANYAGI JOGESETMEGOLDÓ VERSENYRE

ÉS

POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI PERSZIMULÁCIÓS VERSENYRETisztelt Hallgatók!


A Civilisztikai Tudományok Intézete a 2019-es évtől újfajta Polgári Anyagi Jogi, Perszimulációs és Activity Versenyt hirdet.


POLGÁRI ANYAGI JOGI JOGESETMEGOLDÓ VERSENY


VERSENYLEÍRÁS:


A versenyzők mindegyike egy, de ugyanazon – elsősorban anyagi jogi problémát tartalmazó – polgári jogi jogesetet kapnak, amelyet, a jogeset megismerését megelőzően megtartott sorsolás szerint vagy az alperesi, vagy a felperesi pozíciót képviselve kell megoldaniuk.


A felkészülésre 60 perc áll rendelkezésre, amelynek során kizárólag nyomtatott jogszabály használható. (A nyomtatott jogszabály nem tartalmazhat indokolást, kommentárt, eseti döntéseket, tartalmazhat azonban PED-et, PK-t, GK-t, stb.).


A felkészülést követően a zsűri előtt tárgyalásszerűen kell prezentálni a jogesetet, a felperes maximum 15 perc időtartamban adhatja elő kereseti kérelmét, részletesen ismertetve a követelés jogalapját és amennyiben ez Indokolt annak összegszerűségét is.

Az alperes maximum 15 perc időtartamban, adhatja elő ellenkérelmét, esetleg viszontkeresetét szintén kitérve a jogalapra és az összegszerűségre. Ezt követően maximum 5-5 perc időtartamban reagálhatnak a felperesi és alperesi előadásra.


ÉRTÉKELÉS:


A versenyzők jogesetmegoldásait a zsűri bírálja el. A zsűri a versenyzőket egyénileg pontozza. Mind az alperesi, mind a felperesi pozícióban 1., 2., és 3. helyezés is kiosztásra kerül.


Az értékelés során elsődleges az anyagi jogi ismeretek megfelelő alkalmazása, az eljárásjogi szabályok ismerete és azok alkalmazása az értékelés során nem képeznek önálló értékelési szempontot.


Az értékelés szempontjai, amelyet a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében javasolt 1-5 tartó pontrendszerrel is értékelni:


1. a releváns polgári anyagi jogi szabályok azonosítása, azok megfelelő alkalmazása;

2. szóbeli kifejezőkészség, a jogi terminológia használata;

3. érvelő -, meggyőzőkészség;

4. egyéb kiemelkedő teljesítmény.


A Polgári Anyagi Jogi Jogesetmegoldó versenyre elsősorban olyan nappali tagozatos jogász szakos hallgatók jelentkezését várjuk, akik legalább kötelmi általános részi tanulmányokat folytatnak vagy azt már sikeresen teljesítették.


DÍJAZÁS:

A versenyen I. helyezést elérő felperesként és alperesként versenyző hallgató továbbjut az országos versenyre, és képviselheti Karunkat az országos megmérettetésen.

Ezen túlmenően a felperesi és alperesi:


- I. helyezett a félévben hallgatott polgári anyagi jogi tárgyból jeles érdemjegyet kap

- II. helyezett a félévben hallgatott polgári anyagi jogi tárgyból a félév során beugró mentességet kap

- III. helyezett a félévben hallgatott polgári anyagi jogi tárgyból a félév során egy alkalommal beugró mentességet kap

- valamennyi helyezett a félévben hallgatott polgári anyagi jogi tárgy gyakorlatából jeles érdemjegyet kap


A VERSENY IDŐPONTJA: 2019. április 26. (péntek) 12 órai kezdéssel.


JELENTKEZNI: Az előadás vezetőknél és a gyakorlatvezetőknél lehet 2019. április 24-ig.POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI PERSZIMULÁCIÓS VERSENY


VERSENYLEÍRÁS:


A versenyzők mindegyike egy, de ugyanazon – elsősorban eljárásjogi problémát tartalmazó – polgári jogi jogesetet kapnak, amelyet, a jogeset megismerését megelőzően megtartott sorsolás szerint vagy az alperesi,

vagy a felperesi pozíciót képviselve kell megoldaniuk.


A jogesetben a napi ítélkezésben előforduló eljárásjogi problémák kerülnek beépítésre. A jogeset kiválasztása során a tárgyalás előkészítése szabályszerűen, a vonatkozó eljárási szabályoknak megfelelően meg kell

történjen, azzal, hogy minden esetben a felek idézése a tárgyalásra szabályszerű, bár nem biztos, hogy mindenki megjelenik.


A felkészülésre 45 perc áll rendelkezésre, amelynek során kizárólag nyomtatott jogszabály használható. (A nyomtatott jogszabály nem tartalmazhat indokolást, kommentárt, eseti döntéseket, tartalmazhat azonban a

PK-t, GK-t)


A felkészülést követően a zsűri előtt tárgyalásszerűen kell prezentálni a jogesetet, a felperes maximum 15 perc időtartamban bemutatja kereseti kérelmét részletesen a jogesetben megjelenő eljárásjogi problémára.


Az alperes maximum 15 perc időtartamban kifejti ellenkérelmét, esetleg viszontkeresetét szintén kitérve az eljárásjogi problémára. Ezt követően maximum 5-5 perc időtartamban reagálhatnak a felperesi és alperesi

előadásra.


ÉRTÉKELÉS:


A versenyzők előadását a zsűri bírálja el. A zsűri a versenyzőket egyénileg pontozza. Mind az alperesi, mind a felperesi pozícióban 1., 2., és 3. helyezés is kiosztásra kerül.


Az értékelés során elsődleges az eljárás jogi ismeretek megfelelő alkalmazása, az anyagi jogi szabályok ismerete és azok alkalmazása az értékelés során nem képeznek önálló értékelési szempontot.


Az értékelés szempontjai, amelyet a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében javasolt 1-5 tartó pontrendszerrel is értékelni:


1. a releváns eljárásjogi szabályok azonosítása, azok megfelelő alkalmazása;

2. szóbeli kifejezőkészség, a jogi terminológia használata;

3. perbeli fellépés, érvelő -, meggyőzőkészség;

4. egyéb kiemelkedő teljesítmény.


A Polgári Eljárásjogi Perszimulációs versenyre elsősorban olyan nappali tagozatos jogász szakos hallgatók jelentkezését várjuk, akik legalább eljárás jogi tanulmányokat folytatnak vagy azokat már sikeresen teljesítették.


DÍJAZÁS:

A versenyen I. helyezést elérő felperesként és alperesként versenyző hallgató továbbjut az országos versenyre, és képviselheti Karunkat az országos megmérettetésen.

Ezen túlmenően a felperesi és alperesi:

- I. helyezett a félévben hallgatott polgári eljárásjogi tárgyból jeles érdemjegyet kap

- II. helyezett a félévben hallgatott polgári eljárásjogi tárgyból vizsga alkalmanként egy új tételhúzási lehetőség

- III. helyezett a félévben hallgatott polgári eljárásjogi tárgyból a félév során egy vizsga alkalmával új tételhúzási lehetőség

- valamennyi helyezett a félévben hallgatott polgári eljárásjogi tárgy gyakorlatából jeles érdemjegyet kap


A VERSENY IDŐPONTJA: 2019. április 26. (péntek) 12 órai kezdéssel.


JELENTKEZNI: Az előadás vezetőknél és a gyakorlatvezetőknél lehet 2019. április 24-ig.


A versenyfelhívás elérhető az alábbi linken is.

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb

2015. március 05.
2019. március 25.