Kari Bizottságok

K a r i B i z o t t s á g o k

2020. július 1-től 2020. december 31-ig

 

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

Elnök:

Prof. Dr. Karsai Krisztina

egyetemi tanár, intézetvezető

Titkár:

Dr. Varga Norbert

általános dékánhelyettes, egyetemi docens

Tagok:

Prof. Dr. Badó Attila

egyetemi tanár, intézetvezető

 

Prof. Dr. Balogh Elemér

egyetemi tanár, tanszékvezető

 

Prof. Dr. Blutman László

egyetemi tanár, tanszékvezető, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője

 

Dr. Fülöpné Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

egyetemi tanár, tanszékvezető

 

Prof. Dr. Gellén Klára

egyetemi tanár, intézetvezető

 

Prof. Dr. Görög Márta

egyetemi tanár, dékán, intézetvezető

 

Prof. Dr. Hajdú József

egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetvezető

 

Prof. Dr. Jakab Éva

egyetemi tanár, tanszékvezető

 

Prof. Dr. Nagy Csongor István

egyetemi tanár, tanszékvezető


Prof. Dr. Szabó Imre

egyetemi tanár

 

Prof. Dr. Szomora Zsolt

egyetemi tanár, oktatási dékán-helyettes


Prof. Dr. Takács Albert

egyetemi tanár, tanszékvezető


Prof. Dr. Trócsányi László

egyetemi tanár, igazgató
TANULMÁNYI BIZOTTSÁG

Elnök:

Prof. Dr. Szomora Zsolt

oktatási dékánhelyettes, egyetemi tanár

Titkár:

Lakatos Andrea

a Tanulmányi Osztály vezetője

Hallgatói tagok:

Ábrahám Tamás

joghallgató, HÖK elnök

Sági Áron Soma

joghallgató, HÖK általános alelnök


MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI BIZOTTSÁG

Elnök:

Prof. Dr. Görög Márta

dékán, egyetemi tanár, intézetvezető

Titkár

Dr. Berki Gabriella

egyetemi adjunktus

Tagok:

Prof. Dr. Hajdú József

egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetvezető


Prof. Dr. Blutman László

egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője, tanszékvezető


Dr. habil. Molnár Judit

egyetemi docens, tanszékvezető


Dr. Kiss Barnabás

egyetemi docens


Dr. Visontai-Szabó Katalin

egyetemi adjunktus

Hallgatói tagok:

Ábrahám Tamás

joghallgató, HÖK elnök

Sági Áron Soma

joghallgató, HÖK általános alelnök


KÜLÜGYI ÉS PÁLYÁZATI BIZOTTSÁG

Elnök:

Dr. Varga Norbert

általános dékánhelyettes, egyetemi docens

Titkár:

Dr. Merkovity Norbert

egyetemi adjunktus

Tagok:

Prof. Dr. Badó Attila

egyetemi tanár,

intézetvezető


Prof. Dr. Blutman László

egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője, tanszékvezető


Dr. Csatlós Erzsébet

egyetemi adjunktus


Dr. Fejes Zsuzsanna

egyetemi docens

Dr. Fülöpné Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

egyetemi tanár, a Tudományos Diákköri Tanács elnöke, tanszékvezető


Prof. Dr. Görög Márta

egyetemi tanár, dékán, intézetvezető


Prof. Dr. Karsai Krisztina

egyetemi tanár, intézetvezető

Hallgatói tag:

Szrnka Aliz

hallgató


TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS

Elnök:

Dr. Fülöpné Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária


egyetemi tanár, tanszékvezető

Titkár:

Dr. Pétervári Máté

egyetemi adjunktus

Tagok:

Dr. Császár Mátyás

egyetemi adjunktus


Dr. Farkas Csamangó Erika

egyetemi adjunktus

Dr. habil. Gyémánt Richárd

egyetemi docens


dr. Kertészné Dr. Váradi Szilvia Mária

egyetemi adjunktus


Dr. Löffler Tibor

egyetemi docens


Dr. Molnár Erzsébet

egyetemi adjunktus


Dr. Pákozdi Zita Zsuzsanna

egyetemi adjunktus


Dr. Patyi Zsófia

tanársegéd


Dr. Pozsonyi Norbert

egyetemi adjunktus


Dr. Rúzs Molnár Krisztina

egyetemi docens


Dr. Siket Judit Sára

egyetemi adjunktus


Szakács Ildikó Réka

mesteroktató


Dr. Tamási Anna Éva

egyetemi adjunktus

Hallgatói tagok:

Ábrahám Tamás

joghallgató, HÖK elnök


Sági Áron Soma

joghallgató, HÖK általános alelnök


Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottság

Elnök:

Dr. Fejes Zsuzsanna


egyetemi docens

Titkár:

Prof. Dr. Szomora Zsolt


oktatási dékán-helyettes, egyetemi tanár

Tagok:

Dr. Rúzs Molnár Krisztina


egyetemi docens


Dr. Juhász Krisztina

egyetemi adjunktus


Lakatos Andrea


a Tanulmányi Osztály vezetője

Hallgatói tag:

Ábrahám Tamás


joghallgató, HÖK elnök


2020. október 1-től

OKTATÁSI, KREDITÁTVITELI, POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG

Elnök:

Dr. Visnyeiné Dr. habil. Juhász Zsuzsanna

egyetemi docens

Titkár:

Prof. Dr. Szomora Zsolt

oktatási dékán-helyettes, egyetemi tanár

Tagok:

Rossu Balázs Roland


mesteroktató

 

Dr. Juhász Krisztina

egyetemi adjunktus

 

Lakatos Andrea


a Tanulmányi Osztály vezetőjeHírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb