Kari Tanács tagjai

A Kar vezető testülete a Kari Tanács, amelynek feladata, hogy irányítsa, ellenőrizze és értékelje a Karhoz tartozó szervezeti egységek tevékenységét, ezek vezetőinek munkáját, továbbá fő vonalaiban határozza meg a Kar.

A Kari Tanács tagja a dékán, a Kar tanszékvezetői és tanszéki jogállású szervezeti egységeinek vezetői, a Kar oktatói és kutatói által választott két oktató, egy választott nem oktató dolgozó, a Kari Hallgatói Önkormányzat által delegált 8 egyetemi hallgató, valamint a nappali tagozatos doktori képzésben részt vevő hallgatók által delegált egy hallgató.


Szavazati jogú tagok:

 

 

Szervezeti egység

Név

Munkakör, beosztás

1.  

Állam- és Jogtudományi Kar

Prof. Dr. Görög Márta

intézetvezető, dékán

2.  

Bűnügyi Tudományok Intézete

Prof. Dr. Karsai Krisztina

intézetvezető

3.  

Civilisztikai Tudományok Intézete

Dr. Farkas Csaba

egyetemi docens, intézetvezető-helyettes

4.  

Európai Jogtörténeti Tanszék

Prof. Dr. Balogh Elemér

tanszékvezető

5.  

Közjogi Intézet

Prof. Dr. Görög Márta

mb. intézetvezető

6.  

Magyar Jogtörténeti Tanszék

Dr. Fülöpné Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

tanszékvezető

7.  

Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

Prof. Dr. Hajdú József

tanszékvezető

8.  

Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Prof. Dr. Hajdú József

intézetvezető

9.  

Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet

Prof. Dr. Trócsányi László

igazgató

10.  

Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék

Prof. Dr. Blutman László

tanszékvezető

11.  

Nemzetközi Magánjogi Tanszék

Prof. Dr. Nagy Csongor István

tanszékvezető

12.  

Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet

Prof. Dr. Badó Attila

intézetvezető

13.  

Politológiai Tanszék

Dr. habil. Molnár Judit

egyetemi docens, tanszékvezető

14.  

Római Jogi Tanszék

Prof. Dr. Jakab Éva

tanszékvezető

15.  

Statisztikai és Demográfiai Tanszék

Dr. habil. Kovács Péter

egyetemi docens, tanszékvezető

16.  

Üzleti Jogi Intézet

Dr. Blazovichné

Prof. Dr. Gellén Klára

intézetvezető

 

VÁLASZTOTT OKTATÓK:

 

17.  

Civilisztikai Tudományok Intézete

Dr. Hegedűs Andrea

egyetemi docens

18.  

Üzleti Jogi Intézet

Dr. Hegyes Péter István

adjunktus

19.  

Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet

Dr. habil. Mezei Péter

egyetemi docens

20.  

Civilisztikai Tudományok Intézete

Dr. Telegdy Gergely

mesteroktató

 

VÁLASZTOTT NEM OKTATÓ DOLGOZÓ:

 

21.  

ÁJTK Dékáni Hivatal

Dr. Almásiné dr. Hévizi Natália

hivatalvezető

 

DOKTORANDUSZ KÉPVISELŐ:

 

22.  

SZTE Doktorandusz Önkormányzat

dr. Márki Dávid

PhD ösztöndíjas

23.  

ÁJTK Hallgatói Önkormányzat

Ábrahám Tamás

joghallgató

24.  

Deák Dávid

joghallgató

25.  

Fehér Lőrinc

joghallgató

26.  

Friedrich Dániel

joghallgató

27.  

Kócsó Martin

joghallgató

28.  

Sági Áron Soma

joghallgató

29.  

Szombathelyi Anna

joghallgató

30.  

Szrnka Aliz

hallgató


Tanácskozási jogú állandó meghívottak:

1. Prof. Dr. Rovó László az SZTE rektora

2. Dr. Fendler Judit az SZTE kancellárja

3. Prof. Dr. Szomora Zsolt oktatási dékánhelyettes

4. Dr. Varga Norbert általános dékánhelyettes

5. Prof. Dr. Szabó Imre egyetemi tanár, az SZTE Szenátus kari képviselője

6. Lakatos Andrea a Tanulmányi Osztály vezetője