Kari Tanács tagjai

A Kar vezető testülete a Kari Tanács, amelynek feladata, hogy irányítsa, ellenőrizze és értékelje a Karhoz tartozó szervezeti egységek tevékenységét, ezek vezetőinek munkáját, továbbá fő vonalaiban határozza meg a Kar.

A Kari Tanács tagja a dékán, a Kar tanszékvezetői és tanszéki jogállású szervezeti egységeinek vezetői, a Kar oktatói és kutatói által választott két oktató, egy választott nem oktató dolgozó, a Kari Hallgatói Önkormányzat által delegált 8 egyetemi hallgató, valamint a nappali tagozatos doktori képzésben részt vevő hallgatók által delegált egy hallgató.


Szavazati jogú tagok:


 

Szervezeti egység

Név

Munkakör, beosztás

1.

Állam- és Jogtudományi Kar

Prof. Dr. Görög Márta

intézetvezető, dékán

2.

Alkotmányjogi Tanszék

Dr. Tóth Judit

egyetemi docens, tanszékvezető

 

3.

Bűnügyi Tudományok Intézete

Prof. Dr. Karsai Krisztina

intézetvezető

4.

Civilisztikai Tudományok Intézete

Dr. Törőcsikné Prof. Dr. Görög Márta

intézetvezető

 

5.

Európai Jogtörténeti Tanszék

Prof. Dr. Balogh Elemér

tanszékvezető

6.

Közigazgatási Jogi Tanszék

Prof. Dr. Takács Albert

tanszékvezető

7.

Magyar Jogtörténeti Tanszék

Dr. Fülöpné Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

tanszékvezető

8.

Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

Prof. Dr. Hajdú József

tanszékvezető

9.

Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Prof. Dr. Hajdú József

intézetvezető

 

10.

Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet

Prof. Dr. Trócsányi László

igazgató

 

11.

Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék

Prof. Dr. Blutman László

tanszékvezető

12.

Nemzetközi Magánjogi Tanszék

Prof. Dr. Nagy Csongor István

tanszékvezető

13.

Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet

Prof. Dr. Badó Attila

intézetvezető

14.

Politológiai Tanszék

Dr. habil. Molnár Judit

egyetemi docens, tanszékvezető

15.

Római Jogi Tanszék

Prof. Dr. Jakab Éva

tanszékvezető

16.

Statisztikai és Demográfiai Tanszék

Dr. habil. Kovács Péter

egyetemi docens, tanszékvezető

17.

Üzleti Jogi Intézet

Dr. Blazovichné

Prof. Dr. Gellén Klára

intézetvezető


VÁLASZTOTT OKTATÓK:


18.

Civilisztikai Tudományok Intézete

Dr. Hegedűs Andrea

egyetemi docens

19.

Üzleti Jogi Intézet

Dr. Hegyes Péter István

adjunktus

20.

Bűnügyi Tudományok Intézete

Prof. Dr. Szomora Zsolt

oktatási dékánhelyettes

21.

Civilisztikai Tudományok Intézete

Dr. Telegdy Gergely

mesteroktató


VÁLASZTOTT NEM OKTATÓ DOLGOZÓ:


22.

ÁJTK Dékáni Hivatal

Dr. Almásiné dr. Hévizi Natália

hivatalvezető


DOKTORANDUSZ KÉPVISELŐ:


23.

SZTE Doktorandusz Önkormányzat

dr. Márki Dávid

PhD ösztöndíjas

24.

ÁJTK Hallgatói Önkormányzat

Ábrahám Tamás

joghallgató, általános alelnök

25.

Árvai Gergő

joghallgató

26.

Deák Dániel

joghallgató

27.

Deák Dávid

joghallgató

28.

Mészáros Balázs

joghallgató, elnök

29.

Pfeiffer Dorottya Ildikó

joghallgató, gazdasági alelnök

30.

Sági Áron Soma

joghallgató

31.

Szrnka Aliz

hallgató

 

 

Tanácskozási jogú állandó meghívottak:

1. Prof. Dr. Rovó László az SZTE rektora

2. Dr. Fendler Judit az SZTE kancellárja

3. Dr. Varga Norbert általános dékánhelyettes

4. Prof. Dr. Szabó Imre egyetemi tanár, az SZTE Szenátus kari képviselője

5. Lakatos Andrea a Tanulmányi Osztály vezetője

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *