Kari Tanács tagjai

A Kar vezető testülete a Kari Tanács, amelynek feladata, hogy irányítsa, ellenőrizze és értékelje a Karhoz tartozó szervezeti egységek tevékenységét, ezek vezetőinek munkáját, továbbá fő vonalaiban határozza meg a Kar.

A Kari Tanács tagja a dékán, a Kar tanszékvezetői és tanszéki jogállású szervezeti egységeinek vezetői, a Kar oktatói és kutatói által választott két oktató, egy választott nem oktató dolgozó, a Kari Hallgatói Önkormányzat által delegált 9 egyetemi hallgató, valamint a nappali tagozatos doktori képzésben részt vevő hallgatók által delegált egy hallgató.


Szavazati jogú tagok:


 1.  

Prof. Dr. Balogh Elemér

tanszékvezető, dékán

 1.  

Prof. Dr. Badó Attila

intézetvezető

 1.  

Dr. Blazovichné Dr. habil. Gellén Klára

intézetvezető

 1.  

Prof. Dr. Blutman László

tanszékvezető

 1.  

Dr. Fülöpné Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

tanszékvezető

 1.  

Dr. Törőcsikné Prof. Dr. Görög Márta

intézetvezető

 1.  

Prof. Dr. Hajdú József

tanszékvezető, intézetvezető

 1.  

Dr. Hegedűs Andrea

egyetemi docens

 1.  

Dr. Hegyes Péter

adjunktus

 1.  

Prof. Dr. Jakab Éva

tanszékvezető

 1.  

Prof. Dr. Karsai Krisztina

intézetvezető

 1.  

Dr. Kovács Péter

egyetemi docens, tanszékvezető

 1.  

Prof. Dr. Nagy Csongor István

tanszékvezető

 1.  

Dr. Nagy Zsolt

egyetemi docens, tanszékvezető

 1.  

Prof. Dr. Paczolay Péter

tanszékvezető

 1.  

Dr. habil. Szomora Zsolt

egyetemi docens

 1.  

Dr. Takács Albert

egyetemi docens, tanszékvezető

 1.  

Dr. Telegdy Gergely

mesteroktató

 1.  

Dr. Tóth Judit

egyetemi docens, tanszékvezető

 1.  

Prof. Dr. Trócsányi László

igazgató NRTI

 1.  

Dr. habil. Antal Tamás

egyetemi docens, Európai Jogtörténeti Tanszék

 1.  

Dr. Lajkó Dóra

adjunktus, MKTB Képzések Intézete

 1.  

Dr. Almásiné dr. Hévizi Natália

hivatalvezető

 1.  

dr. Pétervári Máté

PhD ösztöndíjas

 1.  

Ács Sára

joghallgató

 1.  

Kerekes Zsolt

joghallgató

 1.  

Mészáros Balázs

hallgató

 1.  

Nagy Anna

hallgató

 1.  

Pfeiffer Dorottya Ildikó

joghallgató

 1.  

Sáró Zsombor

joghallgató

 1.  

Szabó Emil

joghallgató

 1.  

Tóth Attila Tas

joghallgató

 

Tanácskozási jogú állandó meghívottak:

1. Prof. Dr. Szabó Gábor rektor

2. Dr. Fendler Judit az SZTE kancellárja

3. Dr. Mezei Péter nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes

5. Dr. Varga Norbert a tudományos ügyek dékánhelyettese

6. Sas Gabriella a Tanulmányi Osztály vezetője

 

Kari Tanács póttagjai:

Vezető oktatók:

1. Dr. habil. Józsa Zoltán egyetemi docens

2. Dr. Mezei Péter egyetemi docens

3. Dr. Farkas Csaba egyetemi docens

 

Nem vezető oktatók:

1. Dr. Majsa József adjunktus

2. Dr. Schiffner Imola adjunktus

 

Nem oktató:

1. Sas Gabriella osztályvezető

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Friss hírek

2019. február 15.
2019. február 18.