SZTE_AJTK

Képzések a Karon

Jogász szak

A képzés célja: olyan jogászok képzése, akik az állam- és jogtudomány, valamint a jogászi tevékenységekhez kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak birtokában, a jogrendszer főbb jogterületeinek és jogintézményeinek, a jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek ismeretében, korszerű szakismereteinek és jogászi kultúrájuk alapján alkalmasak jogászi tevékenységre, tanulmányaik doktori képzés keretében való folytatására, gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, szakmai továbbképzéssel a jogi szakvizsgához kötött munkakörök betöltésére.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles jogász

Az oklevél doktori címet tanúsít, rövidített jelölése: dr. jur.

 

Modulos képzés: A tanulmányok 8-9. félévében választható modulok: általános jogász modul, bűnügyi tudományok modul, magánjogi modul, nemzetközi jog/idegennyelvi modul, üzleti jogi modul.

Korszerű ismeretek: A jogász tevékenységben ma már nélkülözhetetlen a jogi adatbázis kezelés, amelyet kötelező tárgyként oktatunk minden hallgatónak. Hallgatóinknak ingyenes hozzáférést biztosítunk a Wolters Kluwer jogtárához.

További speciális ismeretek megszerzését segítik az idegen nyelvű szakjogi és szaknyelvi képzések, valamint számos szakirányú továbbképzés.

 

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási szak (BA)

A képzés célja: olyan munkaügyi kapcsolatokkal és társadalombiztosítással összefüggő feladatokat elvégző szakemberek képzése, akik jogi és szakmai ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy munkaügyi kapcsolatok alakításában és társadalombiztosítási ügyek intézésében közreműködjenek.

 

Az oklevélben szereplővégzettség megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási szakember

 

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási szak (MA)

A képzés célja: olyan szakemberek képzése a munkaügyi és társadalombiztosítás területén, akik jogi és szakmai ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek hazai és nemzetközi munkaügyi kapcsolatok alakításában, társadalombiztosítási és egyéb munkajoggal, valamint szociális biztonsággal kapcsolatos ügyek intézésében. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 

Az oklevélben szereplővégzettség megnevezése: okleveles munkaügyi és társadalombiztosítási szakember

A munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási képzésben végzettek által betölthető pozíciók: munkaügyi és társadalombiztosítási szakigazgatósági szakember, munkaügyi vezető, szaktanácsadó, a szakhoz tartozó valamennyi területen elemző, szervező, tervező.

 

Nemzetközi tanulmányok szak (BA)

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi, politikai, gazdasági jogi valamint európai uniós ismereteik birtokában képesek elősegíteni az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelését, valamint a gazdasági, intézményi lehetőségek hatékony kihasználását az állami és a non-profit szektorban, a helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség: nemzetközi kapcsolatok szakértő

 

Nemzetközi tanulmányok szak (MA)

magyar vagy angol vagy francia nyelven

 

A képzés célja: olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. Magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző

A nemzetközi tanulmányok képzésben végzettek által betölthető pozíciók: külügyi tanácsadó, EU referens, külkapcsolatokkal foglalkozó állami- és közigazgatási szervek munkatársa, projektmenedzser, szakreferens, üzleti koordinátor, sajtófigyelő és elemző, külpolitikai újságíró/szerkesztő, import-export menedzser.

Az oklevél kiadásához előírt - átlagosnál magasabb - nyelvi követelmények teljesítése megkönnyíti a végzettek elhelyezkedését a munkaerőpiacon.

 

Politikatudomány szak (BA)

A képzés célja: olyan politológusok képzése, akik ismereteket szereznek a társadalompolitikai rendszerére és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményeire, a politikai hatalom szervezetére és azok működésére vonatkozóan. Alkalmasak arra, hogy részt vegyenek a politikával kapcsolatos szakértői anyagok előkészítésében, segítséget nyújtsanak a politikatudományi kutatások elvégzéséhez, politikaelméleti részelemzéseket készítsenek.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség: politológus

 

Politikatudomány szak (MA)

Képzés célja: olyan politológusok képzése, akik ismerik a társadalompolitika rendszerére és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai hatalom szerveződésére és a közpolitika formálására vonatkozó tudományos elméleteket és gyakorlati alkalmazáshoz szükséges tudásanyagot. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles politológus

A politológia képzésben végzettek által betölthető pozíciók: politikai elemző, tanácsadó, sajtófigyelő és -elemző, projektvezető, kiadványszerkesztő, állami - és közigazgatási szervek munkatársa, választási tanácsadó, újságíró.

 

Jogi felsőoktatási szakképzés: jogi asszisztens

A kétéves felsőoktatási szakképzés során a hallgatók betekintést kapnak a közigazgatási intézmények, bírósági, ügyészségi, közjegyzői és ügyvédi irodák tevékenységébe, ahol a végzés során megszerzett ismereteiket kamatoztathatják. A képzésben végzett hallgatók számára nyitva áll a lehetőség arra, hogy jogász képzésére jelentkezzenek.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség: felsőfokú jogi asszisztens

A jogi asszisztens képzésben végzettek által betölthető pozíciók: jogi asszisztens, személyi vagy egyéb igazgatási asszisztens, titkárnő, irodai adminisztrátor, ügyviteli munkatárs bíróságon, ügyészségen és a közigazgatásban.

 

Tradicionális értékek, jövőbe mutató feljegyzések, versenyképes diplomák

az Állam- és Jogtudományi Kar valamennyi hallgatója számára biztosítja:

 • hagyományokra épülő, folyamatosan fejlesztett képzések
 • elméleti és gyakorlati ismeretek korszerű ötvözése, 2017-től új képzési tervek
 • idegennyelvi kiegészítő képzések
 • felkészítés munkavállalásra
 • felkészítés PhD tanulmányok folytatására az SZTE ÁJTK Doktori Iskolájában
 • hazai és nemzetközi szinten elismert oktatók
 • kiemelkedő gyakorlati szakemberek szaktudása
 • Karrier Iroda
 • szakmai gyakornoki program
 • Jogklinika
 • elektronikus nyilvántartás és ügyintézés
 • külföldi részképzés a széles körű ERASMUS kapcsolatok keretében
Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb