Oktatás, vizsgák

Az általunk oktatott tárgyak nem csak a jogászképzés minden tagozatán kötelező kollégiumok, de a Karon folyó egyéb alap- és mesterszakok tantervében is helyet kapnak. Mindezeken túl a Tanszék oktatási tevékenysége kiterjed az Egyetem más karain (GTK, JGyPK, MFK) folyó képzésekben való részvételre is.

A jogászképzésben a Közigazgatási jog önálló záróvizsga-tantárgy. E vizsgának a tételsora is elérhető honlapunkról, csakúgy, mint a Tanszék más tárgyaiból teljesítendő vizsgák segédanyagai (témakörlisták, tételsorok, kötelező irodalom- és jogszabályjegyzékek).

Az általunk oktatott tárgyakhoz a segédanyagokat (tanulmányok, könyvrészletek, diasorok) igyekszünk elektronikus formában is a hallgatók (és minden más érdeklődő) számára elérhetővé tenni.

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb