V. Külügyi Bizottság tagjai

2018. október 1-től 2019. október 31-ig

Elnök:

Dr. Varga Norbert

a tudományos ügyek dékánhelyettese,

egyetemi docens

Titkár:

Dr. Császár Mátyás

adjunktus

Tagok:

Dr. Badó Attila

egyetemi tanár, intézetvezető


Dr. Blutman László

az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője,
egyetemi tanár, tanszékvezető


Dr. Fejes Zsuzsanna

egyetemi docens, igazgató-helyettes

Hallgatói tag:

Mészáros Balázs

joghallgató, HÖK általános alelnök


Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • november 21.
  18:00 - 19:30
 • *
  november 28.
  14:00 - 17:00
  Ember-Gép-Jog szakmai koncepcióverseny hallgatók számára - 2018. november 28. Nevezni lehet: valamely, a technológia fejlődésével - várhatóan - kialakuló új típusú jogi probléma beazonosításával és lehetséges megoldásával foglalkozó témával. A versenytémák bármely jogághoz kapcsolódhatnak. A koncepcióverseny egyben prezentációs verseny is: a prezentációk formátuma az ún. Pecha Kucha (max 20 dia). További információk a versenyről, a prezentációs technikáról, a témákról a Kar és a meghirdető intézetek (Alkotmányjogi Tanszék - Bűnügyi Tudományok Intézete - Civilisztika Tudományok Intézete - Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet) honlapján.
 • november 29.
  09:30 - 10:15
 • november 30.
  10:00 - 16:30
 • november 30. 19:00 - december 1. 04:00