Meghívó Walter Gropp professzor díszdoktori tudományos előadására

Az SZTE Állam-és Jogtudományi Kara tisztelettel meghívja Önt Prof. Dr. Walter Gropp, németországi vendégprofesszor (Justus-Liebig Universität, Giessen) díszdoktorrá avató ünnepségének keretében tartandó előadására.

Gropp professzor díszdoktorrá avatása - meghívó egykori tanítványoknak is


gropp_740x400_250x250A Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara tisztelettel meghívja Önt Prof. Dr. Walter Gropp, németországi vendégprofesszor (Justus-Liebig Universität, Giessen) díszdoktorrá avató ünnepségének keretében tartandó előadására. A tudományos előadás címe Strafrechtsvergleichung als Partnerschaftsprojekt, melynek megtartására 2014. november 14-én (péntek) 14:00 órakor, a Kar Tanácstermében (Szeged, Tisza Lajos krt. 54. I. emelet) kerül sor. Gropp professzor 16 éve oktatója Karunknak, évente tart német nyelvű szemináriumokat, előadásokat a büntetőjog különböző területeit érintő témákban, kurzusait számos joghallgató vette fel és teljesítette sikerrel.


Elsősorban büntető anyagi jogi dogmatikai kérdésekkel foglalkozik, e területen eredményes munkásságát számos tanulmány, monográfia és tankönyv megjelenése is igazolja. Kiemelkedő tevékenységet folytat továbbá az összehasonlító büntetőjog területén is, melynek kutatására, művelésére nemzetközi joggal foglalkozó jogtudósokkal közösen létrehozta a Franz von Liszt Intézetet

(Academia Internationales Franz von Liszt – Forschungsstelle für internationales Recht und Rechtsvergleichung). Gropp professzor Karunkkal való együttműködése túlmutat az oktatói tevékenységen, számos közös kutatómunkában vett részt a szegedi büntetőjogi iskolával együtt, valamint aktív szerepet vállalt a szegedi büntetőjogi tanszék széleskörű nemzetközi kapcsolatainak kiépítése terén is.

Walter Gropp professzor személye, munkássága és a jogi karral való szoros kapcsolata érdemessé tette őt arra, hogy az Egyetem a Doctor Honoris Causa címet adományozza részére.


Várjuk e jeles alkalomra nemcsak Karunk jelenlegi oktatóit és hallgatóit, hanem mindazon volt hallgatóinkat is, akiket Gropp professzor tanított, hogy együtt ünnepelhessük velük a díszdoktori kitüntetést.


Találkozunk Szegeden

Üdvözlettel

Prof. Dr. Karsai Krisztina, tanszékvezető egyetemi tanár