Dr. Bobvos Pál

Publikációk2019.

1. Bobvos Pál, Hegyes Péter

A mező- és erdőgazdasági földek agrárjogi vonatkozásai

Szeged, Magyarország : Iurisperitus Kiadó (2019)

ISBN: 9786155411816

Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási

 

2. Bobvos Pál

A haszonbérleti díj valorizációja

In: Gellén, Klára (szerk.) Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században

Szeged, Magyarország : Iurisperitus Kiadó, (2019) pp. 23-38. , 16 p.

Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos


2018.


1. Bobvos Pál

A termőföld használatára alapított haszonélvezeti jog esete a büntetőjoggal

In: Homoki-Nagy Mária, Karsai Krisztina, Fantoly Zsanett, Juhász Zsuzsanna, Szomora Zsolt, Gál Andor (szerk.)

Ünnepi kötet dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára. 1026 p.
Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2018. pp. 173-186.
(Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica; Tom. 81.)
(ISBN:978-963-306-570-9)


2017.


1. Bobvos Pál

A szövetkezeti hitelintézetek alapításának létszám és tőke feltételei

MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 12:(2) pp. 81-89. (2017)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos


2. Bobvos Pál

A családi gazdaság

In: Görög Márta, Hegedűs Andrea (szerk.)

Lege duce, comite familia: Ünnepi tanulmányok Tóthné Fábián Eszter tiszteletére, jogászi pályafutásának 60. évfordulójára. 536 p.
Szeged: Iurisperitus Bt., 2017. pp. 53-66.
(A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára; 68.)
(ISBN:978-615-5411-56-4)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


2016.


1. Bobvos Pál, Farkas Csamangó Erika, Hegyes Péter, Jani Péter

A mező- és erdőgazdasági földek alapjogi védelme

In: Balogh Elemér (szerk.)

Számadás az Alaptörvényről: Tanulmányok a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara oktatóinak tollából. 672 p.
Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2016. pp. 31-40.
(ISBN:978-615-5269-82-0)

Link(ek): SZTE Publicatio

Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


2. Bobvos Pál

Szövetkezeti jog: A Polgári Törvénykönyv alapján : egyetemi jegyzet

Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. 170 p.
(ISBN:978-963-306-472-6)

Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási


3. Bobvos Pál

Szociális juttatások a fel nem osztható alap terhére

In: Homoki-Nagy Mária, Hajdú József (szerk.)

Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára. 684 p.
Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. pp. 111-117.
(Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica; 79.)
(ISBN:978-963-306-479-5)

Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb