Dr. Gyenge Balázs

Előadások, részvétel szakmai - tudományos programokon
EUROPEAN ASSOCIATION OF TAX AND LAW PROFESSORS (EATLP) KONGRESSZUSA - CORPORATE TAX RESIDENCE AND MOBILITY, LODZ, POLAND, 2016. JÚNIUS 1-3.

A lengyelországi Lodzi Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának szervezésében került megrendezésre 2017. június 1-3. között az European Association of Tax and Law Professors (EATLP) idei kongresszusa, Lodzban, amelyen karunkat az Üzleti Jogi Intézet munkatársa, Dr. Gyenge Balázs képviselte, akinek részvételét a Külügyi Bizottság támogatta.


balazs1

A neves nemzetközi szervezetnek egyik kiemelt célja a nemzetközi- és európai uniós adójoggal kapcsolatos kutatások és az adójogi szabályok európai uniós harmonizációjának támogatása. Az EATLP mindemellett fontos tevékenységet fejt ki az európai egyetemek keretein belül megvalósuló nemzetközi- és tagállami adójoggal kapcsolatos, illetve összehasonlító jellegű adójogi kutatási projektek, valamint az oktatás fejlesztése terén.

 

Az éves kongresszus a szervezet tevékenységét meghatározó közgyűlés összeülését és tudományos előadások megtartását célozta meg.

 

A kongresszus keretein belül tartott előadások központi témája a határon átnyúló gazdasági tevékenységet végző vállalatok, mint társasági adóalanyok adójogi illetőségének és a vállalkozások mobilitásának kérdésköre volt.

 

Az előadások témakörei foglalkoztak a magánjog és az adójog területén használt fogalmak megfeleltethetőségével, a mobilitás jelenségével párhuzamosan szűkülő állami adóztatási joghatóság kérdésével, valamint az államok között fellépő adóverseny káros hatásaival.

 

Az előadások mellett a fiatal kutatók poszter konferencia keretein belül mutathatták be munkájuk eredményeit, amelyek a fejlődő országok adóztatási tevékenységének fejlesztési lehetőségeitől a digitális gazdáság kihívásaihoz igazodni kívánó adóztatási formákon át, az immateriális javak transzferárazásig számos kapcsolódó témát felöleltek.

 

balazs2


A közel 700 ezer lakossal és kiemelkedő hagyományokkal rendelkező lengyelországi város – amely Lengyelország egyik pénzügyi központja is egyben – kiváló helyszínéül szolgált az EATLP nemzetközi szervezet kongresszusának, amely – köszönhetően a helyi egyetem munkatársainak áldozatos szervező munkájának – meglehetősen nívós rendezvénynek bizonyult.

 

Ha Lodz városáról írunk, akkor fontos hangsúlyozni, hogy Szeged és Lodz testvérvárosok, így a Lodzi Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy hallgatóink – Lodz pezsgő multikulturális életének felfedezése mellett – nemzetközi adójogi ismereteiket és más jogterületen megszerzett tudásukat külföldön szerzett tapasztalatokkal bővíthessék.

Publikációk

2019.

1. Gyenge Balázs

Indirect Fiscal Incentives for R&D in Hungary

In: Gellén, Klára (szerk.) Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században

Szeged, Magyarország : Iurisperitus Kiadó, (2019) pp. 63-82. , 20 p.

Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos


2017.


1. Balázs Gyenge

Taxation and eMobility – Alternatives in the Field of Tax Treatment of Company Cars in Hungary

In: Erzsébet Csatlós (szerk.)

Recent Challenges of Public Administration: Papers presented at the conference of ‘Contemporary Issues of Public Administration’ on 26th April 2017. 108 p.
Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2017.04.26 Szeged: Iurisperitus Bt., 2017. pp. 25-31.
(Lectiones Iuridicae; 19.)
(ISBN:978-615-5411-55-7)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


2016.


1. Gyenge Balázs

Személyi jövedelemadó


2016. szeptember 19. E- tananyag: (2016)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos


2. Gyenge Balázs

Társasági adó


2016. szeptember 19. E-tananyag (2016)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos


3. Gyenge Balázs

Általános forgalmi adó


2016. október 6. E- tananyag (2016)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos


4. Gyenge Balázs

Helyi adók


2016. október 6. E-tananyag (2016)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos


Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb