Prof. Dr. Gellén Klára, PhD.

Publikációk

2019.


1. Dakó, Gábor ; Farkas, Yvette ; Forrai, Mihály ; Gellén, Klára ; Seregdi, László ; Végh, Richárd ; Pettkó-Szandtner, Judit ; Sudár, Gábor
Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,valamint az általuk végezhető tevékenység szabályairól szóló 2007.évi CXXXVIII. törvényhez
Budapest, Magyarország : Wolters Kluwer (Budapest) (2019)

2. Gellén, Klára
Előszó
In: Gellén, Klára (szerk.) Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században

Szeged, Magyarország : Iurisperitus Kiadó, (2019) pp. 7-8. , 2 p.


3. Gellén, Klára (szerk.)
Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században

Szeged, Magyarország : Iurisperitus Kiadó (2019)


4. Gellén, Klára
ELJÁRÁS A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI KERESKEDELMI GYAKORLATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN: 179.§
In: Dakó, Gábor; Farkas, Yvette; Forrai, Mihály; Gellén, Klára; Seregdi, László; Végh, Richárd; Pettkó-Szandtner, Judit; Sudár, Gábor - Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,valamint az általuk végezhető tevékenység szabályairól szóló 2007.évi CXXXVIII. törvényhez

Budapest, Magyarország : Wolters Kluwer (Budapest), (2019)


5. Gellén, Klára ; Farkas, Yvette
Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség: 123.123/A;123/B.§
In: Dakó, Gábor; Farkas, Yvette; Forrai, Mihály; Gellén, Klára; Seregdi, László; Végh, Richárd; Pettkó-Szandtner, Judit; Sudár, Gábor - Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,valamint az általuk végezhető tevékenység szabályairól szóló 2007.évi CXXXVIII. törvényhez

Budapest, Magyarország : Wolters Kluwer (Budapest), (2019)


6. Gellén, Klára
Panaszkezelés: 121§
In: Dakó, Gábor; Farkas, Yvette; Forrai, Mihály; Gellén, Klára; Seregdi, László; Végh, Richárd; Pettkó-Szandtner, Judit; Sudár, Gábor - Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,valamint az általuk végezhető tevékenység szabályairól szóló 2007.évi CXXXVIII. törvényhez

Budapest, Magyarország : Wolters Kluwer (Budapest), (2019)


7. Gellén, Klára
A megbízás végrehajtását követő tájékoztatás: 67.§;69.§
In: Dakó, Gábor; Farkas, Yvette; Forrai, Mihály; Gellén, Klára; Seregdi, László; Végh, Richárd; Pettkó-Szandtner, Judit; Sudár, Gábor - Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,valamint az általuk végezhető tevékenység szabályairól szóló 2007.évi CXXXVIII. törvényhez

Budapest, Magyarország : Wolters Kluwer (Budapest), (2019)


8. Gellén, Klára
A szerződéskötés megtagadása: 54.§
In: Dakó, Gábor; Farkas, Yvette; Forrai, Mihály; Gellén, Klára; Seregdi, László; Végh, Richárd; Pettkó-Szandtner, Judit; Sudár, Gábor - Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,valamint az általuk végezhető tevékenység szabályairól szóló 2007.évi CXXXVIII. törvényhez

Budapest, Magyarország : Wolters Kluwer (Budapest), (2019)


9. Gellén, Klára
A szerződésre vonatkozó formai és tartalmi követelmények: 52-53.§
In: Dakó, Gábor; Farkas, Yvette; Forrai, Mihály; Gellén, Klára; Seregdi, László; Végh, Richárd; Pettkó-Szandtner, Judit; Sudár, Gábor - Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,valamint az általuk végezhető tevékenység szabályairól szóló 2007.évi CXXXVIII. törvényhez

Budapest, Magyarország : Wolters Kluwer (Budapest), (2019)


10. Gellén, Klára
AZ ÜGYFELEK TÁJÉKOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK. A tájékoztatás általános szabályai: 40§;42§
In: Dakó, Gábor; Farkas, Yvette; Forrai, Mihály; Gellén, Klára; Seregdi, László; Végh, Richárd; Pettkó-Szandtner, Judit; Sudár, Gábor - Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,valamint az általuk végezhető tevékenység szabályairól szóló 2007.évi CXXXVIII. törvényhez

Budapest, Magyarország : Wolters Kluwer (Budapest), (2019)


11. Gellén, Klára
Titoktartás: 117-120§
In: Dakó, Gábor; Farkas, Yvette; Forrai, Mihály; Gellén, Klára; Seregdi, László; Végh, Richárd; Pettkó-Szandtner, Judit; Sudár, Gábor - Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,valamint az általuk végezhető tevékenység szabályairól szóló 2007.évi CXXXVIII. törvényhez
Budapest, Magyarország : Wolters Kluwer (Budapest), (2019)


2018.


1. Gellén Klára

A fogyasztói hitelszerződés és a tájékoztatási kötelezettség a prekontraktuális szakaszban

In: Báró-Farkas Margit Chiara, Kemény Zsanett (szerk.)

A pénzügyi világ kihívásai a 21. században.

Szeged: Pro Talentis Universitatis Alapítvány, 2018. pp. 5-12.

(ISBN:978-615-00-2057-0)


2. Gellén Klára

Balás P. Elemér a sajtó-helyreigazítási jog tárgyáról

In: Koltay, András (szerk.)

Balás P. Elemér emlékkönyv: Tisztelgés és antológia sajtójogi, szerzői jogi és személyiségi jogi műveiből, halálának 70. évfordulóján

Budapest, Magyarország: CompLex Wolters Kluwer, (2018) pp. 11-19. , 9 p.


3. Paja, Gábor; Labancz, Andrea; Gellén Klára

Bank értékpapír és tőkepiaci jog (2018)


4. Gellén Klára

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv reklámjogi szabályainak változásáról az egységes digitális piaci stratégia törekvéseinek tükrében

IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL 7 : 1 pp. 81-94. , 14 p. (2018)


5. Dakó, Gábor ; Farkas, Yvette ; Forrai, Mihály ; Gellén, Klára ; Seregdi, László ; Végh, Richárd ; Pettkó-Szandtner, Judit ; Sudár, Gábor

Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,valamint az általuk végezhető tevékenység szabályairól szóló 2007.évi CXXXVIII. törvényhez: 2018. jogtár kiegészítés (2018)


2017.

1. Gellén Klára (szerk.)
Honori et virtuti: Ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára

Szeged: Iurisperitus Bt., 2017. 471 p.
(A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára; 64.)
(ISBN:978-615-5411-41-0)
Link(ek): ELTE Könyvtára Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

2. Gellén Klára
Az egységes digitális piaci stratégia törekvései az áruk távértékesítése és a digitális tartalomszolgáltatások körében
GAZDASÁG ÉS JOG 25:(4) pp. 3-9. (2017)
Link(ek): Matarka
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

3. Gellén Klára
A greenwashing- jelenség a reklámokban, avagy a "reklámeszközként szolgáló színlelt környezetvédelem"

In: Koltay András, Török Bernát (szerk.)
Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején: 4.
Budapest: Wolters Kluwer (Budapest), 2017. pp. 37-53.
(ISBN:978 963 295 670 1)
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

4. Gellén Klára (szerk.)
Jog, innováció, versenyképesség
Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 2017. 172 p.
(ISBN:978 963 295 676 3)
Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

5. Gellén Klára
Előszó

In: Gellén Klára (szerk.)
Jog, innováció, versenyképesség. 172 p.
Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 2017. pp. 7-8.
(ISBN:978 963 295 676 3)
Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

6. Gellén Klára
The regulation system of adequate information for consumers before concluding credit agreements In: Homicskó Árpád Olivér, Szuchy Róbert (szerk.)
Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár: 60. 619 p.
Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2017. pp. 195-203.
(De iuris peritorum meritis; 11.)
(ISBN:978-963-9808-80-5)
Befoglaló mű link(ek): BCE katalógus Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

7. Gellén Klára
Első oldal
INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÉS JOG
14:(Különszám) p. 1. (2017)
Link(ek): Teljes dokumentum
Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

8. Klára Gellén
Comments on the expectable updates of the Digital Single Market Strategy regarding the promotional rules of the Audiovisual Media Services directive
In: Homoki-Nagy Mária, Hajdú József (szerk.)
Ünnepi kötet dr. Zakar András c. egyetemi tanár 70. születésnapjára. 328 p.
Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2017. pp. 65-73.
(Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica; Tom. 80.)
(ISBN:978-963-306-534-1)
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


2016.


1. Blazovichné Gellén Klára, Fabó Tibor, Fézer Tamás, Homicskó Árpád, Szabó Imre, Törőcsikné Görög Márta

Zsonda László (főszerk), Fézer Tamás (szerk.)

Polgári jogi ismeretek: Tananyag egészségügyi szakemberek részére

Budapest: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK), 2016. 143 p.
(Egészségügyi jogi ismeretek)
(ISBN:978-963-9661-07-3)

Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási


2. Dakó Gábor, Farkas Yvette, Gellén Klára, Pettkó-Szandtner Judit, Seregdi László, Sudár Gábor, Végh Richárd

Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról szóló törvényhez

Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 2016. 666 p.
(ISBN:978-963-295-561-2)

Link(ek): Kiadónál

Könyv/Szakkönyv/Tudományos


3. Dakó Gábor, Farkas Yvette, Gellén Klára, Pettkó-Szandner Judit, Seregdi László, Sudár Gábor, Végh Richárd

Értelmező rendelkezések: II. fejezet

In: Dakó Gábor, Farkas Yvette, Gellén Klára, Pettkó-Szandtner Judit, Seregdi László, Sudár Gábor, Végh Richárd

Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról szóló törvényhez. 666 p.
Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 2016. pp. 38-63.
(ISBN:978-963-295-561-2)

Befoglaló mű link(ek): Kiadónál

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

A kézirat lezárva: 2016. január 2.

4. Dakó Gábor, Farkas Yvette, Gellén Klára, Pettkó-Szandtner Judit, Seregdi László, Sudár Gábor, Végh Richárd

Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról szóló törvényhez: Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényhez

Jogtár kiegészítés, Átdolgozott kiadás, A kommentár utolsó időállapota: 2016. január 2. (2016)

Egyéb/Adatbázis/Tudományos


5. Farkas Yvette, Gellén Klára

A szerződéshez kapcsolódó nyilvántartási kötelezettség: XII. fejezet

In: Dakó Gábor, Farkas Yvette, Gellén Klára, Pettkó-Szandtner Judit, Seregdi László, Sudár Gábor, Végh Richárd

Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról szóló törvényhez. 666 p.
Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 2016. pp. 254-270.
(ISBN:978-963-295-561-2)

Befoglaló mű link(ek): Kiadónál

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

A kézirat lezárva: 2016. január 2.

6. Gellén Klára

A kereskedelmi szólás védelme az Alkotmánybíróság gyakorlatában

In: Balogh Elemér (szerk.)

Számadás az Alaptörvényről: Tanulmányok a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara oktatóinak tollából. 672 p.
Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2016. pp. 41-50.
(ISBN:978-615-5269-82-0)

Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


7. Gellén Klára

A tájékoztatás általános szabályai: X. fejezet

In: Dakó Gábor, Farkas Yvette, Gellén Klára, Pettkó-Szandtner Judit, Seregdi László, Sudár Gábor, Végh Richárd

Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról szóló törvényhez. 666 p.
Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 2016. pp. 191-213.
(ISBN:978-963-295-561-2)

Befoglaló mű link(ek): Kiadónál

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

A kézirat lezárva: 2016. január 2.


8. Gellén Klára

A szerződéskötés szabályai: A szerződésre vonatkozó formai és tartalmi követelmények. A szerződés megtagadása: XI. fejezet

In: Dakó Gábor, Farkas Yvette, Gellén Klára, Pettkó-Szandtner Judit, Seregdi László, Sudár Gábor, Végh Richárd

Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról szóló törvényhez. 666 p.
Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 2016. pp. 247-254.
(ISBN:978-963-295-561-2)

Befoglaló mű link(ek): Kiadónál

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

A kézirat lezárva: 2016. január 2.


9. Gellén Klára

A megbízás végrehajtását követő tájékoztatás (67.§;69.§,69/A§): XIII. fejezet

In: Dakó Gábor, Farkas Yvette, Gellén Klára, Pettkó-Szandtner Judit, Seregdi László, Sudár Gábor, Végh Richárd

Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról szóló törvényhez. 666 p.
Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 2016. pp. 291-299.
(ISBN:978-963-295-561-2)

Befoglaló mű link(ek): Kiadónál

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

A kézirat lezárva: 2016. január 2.

10. Gellén Klára

Titoktartás (117.§): XXI. fejezet

In: Dakó Gábor, Farkas Yvette, Gellén Klára, Pettkó-Szandtner Judit, Seregdi László, Sudár Gábor, Végh Richárd

Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról szóló törvényhez. 666 p.
Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 2016. pp. 462-466.
(ISBN:978-963-295-561-2)

Befoglaló mű link(ek): Kiadónál

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

A kézirat lezárva: 2016. január 2.


11. Gellén Klára

A gazdasági és a társadalmi érdek konvergálása a reklámokban

IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL 5:(1) p. 17. (2016)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos


12. Gellén Klára, Görög Márta (szerk.)

Lege et Fide: Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára

Szeged: Iurisperitus Bt., 2016. 707 p.
(Pólay Elemér Alapítvány könyvtára; 65.)
(ISBN:978 615 5411 44 1)

Link(ek): ELTE Könyvtára, BCE katalógus

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos


13. Gellén Klára

Fogyasztóvédelmi magánjog az egyes szerződések körében

In: Gellén Klára, Görög Márta (szerk.)

Lege et Fide: Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára. 707 p.
Szeged: Iurisperitus Bt., 2016. pp. 145-155.
(Pólay Elemér Alapítvány könyvtára; 65.)
(ISBN:978 615 5411 44 1)

Link(ek): Teljes dokumentum

Befoglaló mű link(ek): ELTE Könyvtára, BCE katalógus

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


14. Gellén Klára

A média szabályozása az Európai Unióban, különös tekintettel a magyar törvényalkotásra

In: Benisné Győrffy Ilona (szerk.)
Harmincnyolcadik Jogász Vándorgyűlés. Konferencia helye, ideje: Lillafüred, Magyarország, 2016.04.28-2016.04.30. Budapest: Magyar Jogász Egylet, pp. 69-77.

Befoglaló mű link(ek): ELTE Könyvtára, Egyéb URL

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos


15. Gellén Klára

A reklámokkal megcélzott fogyasztó megítélése a Gazdasági Versenyhivatal gyakorlatában

In: Koltay András
Koltay András, Török Bernát (szerk.)

Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 3. 582 p.
Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 2016. pp. 429-447.
(ISBN:9789632955995)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


16. Gellén Klára

A fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó rendelkezések megsértése: XXX.fejezet

In: Dakó Gábor, Farkas Yvette, Gellén Klára, Pettkó-Szandtner Judit, Seregdi László, Sudár Gábor, Végh Richárd

Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról szóló törvényhez. 666 p.
Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 2016. pp. 606-611.
(ISBN:978-963-295-561-2)

Befoglaló mű link(ek): Kiadónál

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

A kézirat lezárva: 2016. január 2.


17. Gellén Klára

A panaszkezelés (121. §)

In: Dakó Gábor, Farkas Yvette, Gellén Klára, Pettkó-Szandtner Judit, Seregdi László, Sudár Gábor, Végh Richárd

Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról szóló törvényhez. 666 p.
Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 2016. pp. 474-484.
(ISBN:978-963-295-561-2)

Befoglaló mű link(ek): Kiadónál

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

A kézirat lezárva: 2016. január 2.


18. Gellén Klára

A reklámtevékenységre vonatkozó különös szabályok (122.§)

In: Dakó Gábor, Farkas Yvette, Gellén Klára, Pettkó-Szandtner Judit, Seregdi László, Sudár Gábor, Végh Richárd

Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról szóló törvényhez. 666 p.
Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 2016. pp. 484-496.
(ISBN:978-963-295-561-2)

Befoglaló mű link(ek): Kiadónál

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

A kézirat lezárva: 2016. január 2.


19. Gellén Klára

Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség(123-123/A.§)

In: Dakó Gábor, Farkas Yvette, Gellén Klára, Pettkó-Szandtner Judit, Seregdi László, Sudár Gábor, Végh Richárd

Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról szóló törvényhez. 666 p.
Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 2016. pp. 486-492.
(ISBN:978-963-295-561-2)

Befoglaló mű link(ek): Kiadónál

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

A kézirat lezárva: 2016. január 2.

20. Klára Gellén

Invalidity of Contracts

In: Sándor István (szerk.)

Business Law in Hungary. 774 p.
Budapest: Patrocinium Kiadó, 2016. pp. 309-327.
(Magister Books)
(ISBN:978-963-413-080-2)

Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


21. Klára Gellén

The challenges of consumer protection in the field of sustainable development and the use of new technologies

In: Homoki-Nagy Mária, Hajdú József (szerk.)

Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára. 684 p.
Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. pp. 179-186.
(Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica; 79.)
(ISBN:978-963-306-479-5)

Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb