Oktatás/Vizsgák

Félévközi vizsgák a Nemzetközi Magánjogi Tanszék által gondozott tárgyakból a 2017-2018. tavaszi félévben
2018. február 27.

Kedves Hallgatók!

A Nemzetközi Magánjogi Tanszék által gondozott tárgyakból a félévközi vizsga időpontja: 2018. április 12. (csütörtök) 16 óra, helye: JK 207 terem

A vizsgára való jelentkezés a NEPTUN rendszerben történik.

 

Félévközi vizsgák a Nemzetközi Magánjogi Tanszék által gondozott tárgyakból a 2017-2018. őszi félévben
2017. október 03.

Kedves Hallgatók!

A Nemzetközi Magánjogi Tanszék által gondozott tárgyakból a félévközi vizsga időpontja: 2017. november 9. (csütörtök) 13 óra, helye: JK 208 terem

A vizsgára való jelentkezés a NEPTUN rendszerben történik.

Záróvizsga 2017-2018. I. félév
2017. szeptember 14.

Tisztelt Hallgatók!

A vizsga tananyagát a 2018. január 1-jén hatályba lépő új Nemzetközi Magánjogi Kódex (2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról) képezi.

Zarovizsga_tetelsor_2017-2018._I._felev

Félévközi vizsga 2016-2017. II. félév
2017. március 24.

Kedves Hallgatók!

Nemzetközi magánjog. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga I. tárgyból a félévközi vizsga időpontja: 2017. április 27. 12 óra, JK 208 terem

2015. július 16.

1. A nemzetközi magánjog tudományának újabb fejleményei, különös tekintettel az amerikai realista iskolára.

2. A közrend fogalmának alakulása a magyar és az európai jogban.

3. A jogi személy személyes jogával kapcsolatos fejlemények általában és az európai jogban.

4. A szerződésekre irányadó jog szabályozása a Római Egyezményben és az 1979. évi 13. tvr-ben.

5. A nemzetközi választottbíráskodás szerepe a nemzetközi kereskedelem jogának alakításában.

6. A külföldi rendes- és választottbírósági ítéletek végrehajtása.

7. Vitarendezés a Kereskedelmi Világszervezetben.

8. A kétoldalú beruházásvédelmi egyezmények elvei és ezek érvényesülése a beruházási
jogvitákban.

9. Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Bécsi Vételi Egyezménynek a szerződésszegésre vonatkozó szabályai és ezek érvényesülése a joggyakorlatban.

10. Értékpapírok a nemzetközi kereskedelemben.

Nemzetközi magánjog. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga I.(NMJES1XL/SZ) 10 féléves jogász, levelező képzés
2016. november 18.

Követelmény:

 • előadáson elhangzottak
 • Nagy Csongor István: Nemzetközi magánjog, 2. kiadás, 2012., HVG-ORAC
 • 1979. évi 13. tvr.
 • Róma I. rendelet
 • Róma II. rendelet
 • Házassági rendelet (1259/2010)
 • Öröklési rendelet (650/2012)
 • A fizetésképtelenségi eljárások kapcsán az alkalmazandó jogról szóló rendelet (1346/2000)
 • A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló rendelet (1215/2012)
Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • szeptember 17. 16:45 - 21. 12:00
  III. International Week of Criminal Law / III. Internationale Woche des Strafrechts Szervező: ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete. 9 külföldi partneregyetemről (görög, német, tajvani, török, szerb, spanyol, olasz, román és orosz egyetemekről) érkeznek a karra jogászprofesszorok, akik a büntetőjog válogatott kérdéseiről tartanak előadásokat, valamint egy előre meghatározott témát (a tévedés szerepe a büntetőjogban) közösen dolgoznak fel a hallgatókkal jogösszehasonlító szeminárium keretében. Az intenzív hét végén kerekasztal-beszélgetést tartunk "Európa büntetőjoga 20 év múlva" címmel. A program angol és német nyelven folyik.
 • szeptember 26.
  14:30 - 16:00
 • szeptember 27.
  09:00 - 11:00
 • szeptember 28.
  11:00 - 12:30
 • szeptember 28.
  17:00 - 21:00