Tanszéki hirdető

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Magánjogi Tanszéke tisztelettel meghívja a Cross-Border Litigation in Central-Europe: EU Private International Law before National Courts projekt keretében szervezett magyar nemzeti workshopra.

2020.09.24.

2019. október 3.

Invitation for Summer School

The Summer School on Democracy and Development starting from 14 to 27 August 2017


https://iss.aab-edu.net/

A Nemzetközi Magán-és Gazdasági Jogi TDK, együttműködésben a Nemzetközi Jogi és Európa-jogi, a Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi és Családi Jogi TDK-val, valamint a Doktori Iskolával szeretettel meghívja Önöket Peter Hay*, az atlantai Emory Egyetem professzorának előadására!

Nemzetközi Magán-és Gazdasági Jogi TDK

brainstormblog_resized_600_250x250

Ismét Nemzetközi Magán-és Gazdasági Jogi TDK!

Időpont: március 25. (szerda), 18 óra

Helyszín: Jogi Kar 102


Minden érdeklődőt várunk!
Nemzetközi Magán-és Gazdasági Jogi TDK

tdk5._250x250

Sor kerül a félév második TDK-ülésére.


Időpont: március 11. (szerda), 16h

Helyszín: Jogi Kar, I. emelet, 106-os terem


Minden érdeklődőt várunk!
Nemzetközi Magán-és Gazdasági jogi TDK február 26-án

tdk_kep__1_2_250x250

A Nemzetközi Magánjogi Tanszék megtartja a félév első TDK-ülését.

Helyszín: Jogi Kar, II. emelet, 213-as szoba

Időpont: 2015. február 26., 16h


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Új ERASMUS helyek a Nemzetközi Magánjogi Tanszék keretében

Kedves Hallgatók!

Ahogy korábban írtuk, 2015-ben bővül a Tanszék által biztosított Erasmus pályázati lehetőségek köre. Az eddigi madridi hely mellett már Nápolyba és Athénba is kiutazhatnak a hallgatók a Tanszéken keresztül. A helyekkel és a pályázással kapcsolatos információkat az ERASMUS menüpont alatt találhatnak. Amennyiben kérdésük merülne fel, írjanak az nmjt@juris.u-szeged.hu e-mail címre.

Megjelent Császár Mátyás ”Az Európai Unió intézményi jogi aktusai” című könyve, amely az Európai Unió jogforrási rendszerét hiánypótló jelleggel, a teljesség igényével vizsgálja, elemzi és rendszerezi.

A Gazdasági Versenyhivatal országos tanulmányi versenyt hirdet

Kedves Hallgatók!

A Gazdasági Versenyhivatal országos tanulmányi versenyt hirdet „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” címmel magyarországi egyetemek és főiskolák nappali tagozatos hallgatói részére. A pályamunkák leadási határideje 2015. június 1. Versennyel kapcsolatos további információkat az alábbi linken találhatnak: GVH-versenyinformációk

Amennyiben a versennyel kapcsolatban kérdésük van, írjanak az nmjt@juris.u-szeged.hu e-mail címre!

Nagy_Csongor_250x250

"EU and US Competition Law: Divided in Unity? - The Rule on Restrictive Agreements and Vertical Intra-brand Restraints" címmel

A közelmúltban a Jogi Fórum számára Sereg András készített interjút Prof. Dr. Martonyi Jánossal, Karunk kiváló egyetemi tanárával, a Nemzetközi Magánjogi Tanszék alapító professzorával.

A nemzetközi kollíziós magánjog és az ahhoz szorosan kapcsolódó, az európai polgári eljárásjog körébe tartozó jogterületek - joghatóság, határozatok kölcsönös elismerése és végrehajtása, stb. - régóta az Európai Unió (magánjogi) jogalkotásának homlokterében állnak a tagállami szabályozásokkal párhuzamos, azokat kiegészítő, és a jövőben minden bizonnyal majd fokozatosan felváltó rezsimet hozva létre. Mindemellett természetesen hatályban vannak és alkalmazandóak a tagállami nemzetközi magánjogi kódexek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények. A szabályozások e párhuzamossága és gyors változásai a jogalkalmazókat számos kihívás elé állítja.

Richard Whish az európai versenyjog egyik legelismertebb szaktekintélye, a King’s College London professzora. A kiadvány nélkülözhetetlen alapmű, nem csak azoknak, akik betekintést szeretnének nyerni a versenyjog alapjaiba, hanem azon szakembereknek illetve egyetemi hallgatóknak is, akik tovább akarják mélyíteni tudásukat az Európai Unió és az Egyesült Királyság versenyjogával kapcsolatban.

Több mint másfél évtized telt el azóta, hogy a szerzők első tankönyve megjelent az európai kereskedelmi jogról. A tisztelt Olvasó most az Európai Unió gazdasági jogát bemutató új generációs tankönyvsorozat első darabját tartja kezében, amely már teljes mértékben figyelembe veszi a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés módosításait, az Európai Unióról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződések hatályos rendelkezéseit.

A versenyjogban a közjogi, azaz a versenyhatósági jogalkalmazás mellett egyre nagyobb jelentősége van az ún. magánjogi jogérvényesítésnek is. Ez alatt olyan, a polgári bíróságok előtt benyújtott keresetek értendők, melyekben a keresetet benyújtó vállalkozások vagy magánszemélyek egy versenyjogi jogsértés kapcsán kívánnak polgári jogi jogkövetkezményeket érvényesíttetni. A polgári jogi jogkövetkezmények közül legjelentősebb természetesen a kártérítés.

Immár több éve alkalmazandóak és még régebben relevánsak hazánkban a közösségi versenyjog szabályai, anélkül azonban, hogy a tárgykör megfelelő szintű szakirodalmi feldolgozására sor került volna. A közösségi versenyjog ugyanis nemcsak közvetlen alkalmazásával hat, hanem át-, meg átszövi a magyar versenyjog rendszerét és gyakorlatát is, és így közvetve még a kizárólag honi kötődésű ügyekben is relevanciával bír.

A közösségi jog szabályozza ma már az EU-n belüli, határon átnyúló polgári jogi jogvitákban a joghatóság, a bírósági határozatok elismerése, illetve végrehajtása, a bíróságok közötti együttműködés stb. kérdéseit. Ezzel a magyar nemzetközi magánjog szabályainak jelentősége - ezekben a kérdésekben - másodlagos lett, a nemzeti szabályok csak Magyarország nem-EU relációjában érvényesülnek. Ha a jogvita átnyúlik a határokon és EU-s vonatkozása van, akkor már a formálódó európai nemzetközi magánjog szabályait kell alkalmazni. A kézikönyv a vonatkozó közösségi jogi szabályozás értelmező ismertetésére vállalkozik. Erre nemcsak a vonatkozó jogszabályok gyakran pontatlan magyar fordítása miatt van kiemelt szükség, hanem azért is, mert egyes részterületeken az Európai Bíróság már több évtizedes gyakorlattal rendelkezik.

A könyv a kereskedelmi vagy gazdasági jogi joganyag átfogó tárgyalásának kereteként az Európa-jog forrásait, a Közösség intézmény- és külkapcsolatrendszerét, a magyar csatlakozás esélyeit és feltételeit mutatja be, mégpedig a jog, a szakirodalom, a felelős állásfoglalások, a gazdasági és politikai élet reálfolyamatainak legfrissebb jellemzőit figyelembe véve. A mű az első magyar nyelvű rendszeres feldolgozása és bemutatása az Európai Közösség kereskedelmi jogának, s egyben a jogi felsőoktatás tananyaga is.

A kiadó európai joggal foglalkozó kiadványsorozatának legújabb tagjaként egy tanulmánykötetet nyújt át az Olvasónak. A kiadvány egyes fejezetei az MTA Jogtudományi Intézete, az Európai Jogakadémia és az Európa 2002 Alapítvány által szervezett, a Magyar Tudományos Akadémián Magyar jogalkotás, jogalkalmazás hazánk EU-csatlakozása küszöbén címmel, 2002. május 6-án megrendezett tudományos konferencián elhangzott előadásokon alapulnak, azok helyenként alaposan átdolgozott, kibővített változatai.

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb

2015. július 29.