SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

1.Az alapjogok kialakulásának dogmatikai és gyakorlati elemzése

2.A polgári közigazgatás kiépítése Magyarországon

3.Az országgyűlés szervezetének, működésének átalakulása és gyakorlata a dualista Magyarországon

4.A kormányzati rendszer kiépítése Magyarországon, a központi és a helyi végreható hatalom viszonyának alakulása

5.A dualista államberendezkedés közjogi megoldásai

6.Közigazgatási bíráskodás Magyarországon

7.Magyar vármegyetörténet a 19. században

8.Egy szabadon választott per története a 19-20. században

9.Egyes magánjogi intézmények története a 18-19. században (levéltári források alapján)

10.  Egyes büntetőjogi intézmények, bűncselekmények története a 18-19. században (levéltári források alapján)

11.  A neoabszolutizmus korának jogfejlődése.

12.  A magánjogi kodifikáció története

13.  A büntetőjogi kodifikáció története

14.  Az egyes perjogi intézmények átalakulása a polgári korban.