Pályázati felhívás oktatóimobilitásra

Az SZTE ÁJTK Külügyi Bizottsága oktatók részére pályázatot hirdet külföldi előadás (konferencia-részvétel) támogatására.

Tájékoztatás pályázati lehetőségről

 

Karunk alapvető érdeke, hogy oktatói nemzetközi konferenciákon is rendszeresen részt vegyenek. Az oktatók elismerést kiváltó tudományos szereplése hatásosan építi a Kar hírnevét, ugyanakkor ösztönzően hat a tudományos kutatásokra, segíti a nemzetközi projektek vagy a kétoldalú kapcsolatok fejlesztését.

 

A fentiek érelmében pályázni lehet:

 

1) Külföldi konferencián, egyetemen vagy más workshopon történő előadás tartásának támogatására

Pályázhat a Karon közalkalmazotti jogviszonyban álló oktató, utazási és a konferencia időtartama alatt felmerülő utazási- és szállásköltség, valamint regisztrációs díj támogatására, az ilyen címen felmerülő összköltség 2/3-a erejéig.

 

2) Külföldi konferencián való részvétel támogatására

Pályázhat a Karon közalkalmazotti jogviszonyban álló oktató a konferencia időtartama alatt felmerülő utazási- és szállásköltség, valamint regisztrációs díj támogatására, az ilyen címen felmerülő összköltség 2/3-a erejéig.

 

3) Konkrét nemzetközi tudományos vagy oktatási együttműködési projektek előkészítésére, lebonyolítására szükséges utazások támogatására

A pályázat azon utazások támogatására szolgál, melyek célja egy közös képzés elindítása vagy egy közös pályázat előkészítése a Kar, vagy a Karon működő tanszék(ek) részvételével. Pályázhat a Karon közalkalmazotti jogviszonyban álló oktató, utazási- és szállásköltség támogatására, az ilyen címen felmerülő összköltség 2/3-a erejéig. A pályázathoz csatolni kell az előkészítendő pályázat vagy közös képzés részletes bemutatását és az előkészítő rendezvény pontos leírását is (program, stb.).


4) Egyéb nemzetközi mobilitás támogatása

Ha a pályázat az előző pontok alapján nem támogatható, de a mobilitás a Kar és az adott oktató tudományos munkájába beilleszthető, akkor a külföldi utazások rész-támogatására támogatási kérelem adható be. A pályázathoz részletes indokolást kell csatolni, amelyben a pályázó kifejti az utazás szükségességét és bemutatja azon tudományos-szakmai célok megvalósulási lehetőségét, amelyek miatt az utazást tervezi.


5) Beérkező kutató/előadó moobilitásának a támogatása

Pályázhat a Kar bármely intézete/tanszéke a Szegedre érkező külföldi kutató/oktató mobilitásával kapcsolatosan felmerülő indokolt utazási- és szállásköltség támogatására, az ilyen címen felmerülő összköltség 2/3-a erejéig. Nem támogatható az olyan mobilitás, amelyre nézve a Karnak , illetve az Egyetemnek más forrásai (pl. Erasmus+ mobilitási támogatás, EFOP források stb.) állnak rendelkezésre. (A pályázat benyújtására a külföldi, idegen nyelvű előadás tartásának támogatására szolgáló pályázati űrlap kitöltésével kerülhet sor.)

 

A támogatás elnyerése esetén a kiutazó, illetve külföldi kutató/oktató fogadása esetén a fogadó tanszék/intézet kapcsolattartója köteles a mobilitás befejezése után 8 napon belül jelentést benyújtani. Ennek elmulasztása a támogatás megvonását eredményezi.

A pályázatokat a Külügyi Bizottsághoz kell beadni.

Az elbírálás folyamatos.

 

A pályázatnak a következő mellékleteket kell tartalmaznia:

 • A rendezvény pontos megjelölése (meghívó, program stb.);
 • Igazolás az elfogadott előadásról;
 • Ha nem előadás tartása a cél, akkor a részvétel szakmai indoklása;
 • Költségtervezet (előszámla stb.) a pályázott összegre vonatkozóan;
 • A pályázó rövid szakmai életrajza;
 • A pályázó publikációs jegyzéke,
 • A tanszékvezető támogató nyilatkozata.

 

Letölthető pályázati űrlapok:

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • február 21.
  14:00 - 16:00
 • február 22.
  15:00 - 17:00
 • február 28.
  17:55 - 19:30
  Szalai Anikó, az SZTE ÁJTK adjunktusa Hétköznapi nemzetközi jog című előadásában kifejti: általában az emberek úgy gondolják, hogy a nemzetközi jog egy elvont szelete a jognak, amely a külföldiekre, másokra vonatkozik, de a mi hétköznapjainkat biztosan nem érinti. A nemzetközi jog azóta létezik, amióta államok vannak. Ez a jogterület eredetileg az államok közötti kapcsolatok rendezését szolgálta, azonban a technikai és társadalmi fejlődés elvezetett a nemzetközi jog kiszélesedéséhez. Kibővült a nemzetközi jog alanyainak köre, így az államok és nemzetközi szervezetek mellett ide soroljuk az embereket, sőt mostanában már a gazdasági társaságokat is. A nemzetközi jog áthatja a mindennapi életünket, onnantól kezdve, hogy bekapcsoljuk reggel a telefonunkat, megesszük a banánunkat és munkába megyünk, odáig, hogy este megnézzük a híreket.

Legolvasottabb