Pályázati felhívás oktatóimobilitásra

Az SZTE ÁJTK Külügyi Bizottsága oktatók részére pályázatot hirdet külföldi előadás (konferencia-részvétel) támogatására.

Tájékoztatás pályázati lehetőségről

 

Karunk alapvető érdeke, hogy oktatói nemzetközi konferenciákon is rendszeresen részt vegyenek. Az oktatók elismerést kiváltó tudományos szereplése hatásosan építi a Kar hírnevét, ugyanakkor ösztönzően hat a tudományos kutatásokra, segíti a nemzetközi projektek vagy a kétoldalú kapcsolatok fejlesztését.

 

A fentiek érelmében pályázni lehet:

 

1) Külföldi konferencián, egyetemen vagy más workshopon történő előadás tartásának támogatására

Pályázhat a Karon közalkalmazotti jogviszonyban álló oktató, utazási és a konferencia időtartama alatt felmerülő utazási- és szállásköltség, valamint regisztrációs díj támogatására, az ilyen címen felmerülő összköltség 2/3-a erejéig.

 

2) Külföldi konferencián való részvétel támogatására

Pályázhat a Karon közalkalmazotti jogviszonyban álló oktató a konferencia időtartama alatt felmerülő utazási- és szállásköltség, valamint regisztrációs díj támogatására, az ilyen címen felmerülő összköltség 2/3-a erejéig.

 

3) Konkrét nemzetközi tudományos vagy oktatási együttműködési projektek előkészítésére, lebonyolítására szükséges utazások támogatására

A pályázat azon utazások támogatására szolgál, melyek célja egy közös képzés elindítása vagy egy közös pályázat előkészítése a Kar, vagy a Karon működő tanszék(ek) részvételével. Pályázhat a Karon közalkalmazotti jogviszonyban álló oktató, utazási- és szállásköltség támogatására, az ilyen címen felmerülő összköltség 2/3-a erejéig. A pályázathoz csatolni kell az előkészítendő pályázat vagy közös képzés részletes bemutatását és az előkészítő rendezvény pontos leírását is (program, stb.).


4) Egyéb nemzetközi mobilitás támogatása

Ha a pályázat az előző pontok alapján nem támogatható, de a mobilitás a Kar és az adott oktató tudományos munkájába beilleszthető, akkor a külföldi utazások rész-támogatására támogatási kérelem adható be. A pályázathoz részletes indokolást kell csatolni, amelyben a pályázó kifejti az utazás szükségességét és bemutatja azon tudományos-szakmai célok megvalósulási lehetőségét, amelyek miatt az utazást tervezi.


5) Beérkező kutató/előadó moobilitásának a támogatása

Pályázhat a Kar bármely intézete/tanszéke a Szegedre érkező külföldi kutató/oktató mobilitásával kapcsolatosan felmerülő indokolt utazási- és szállásköltség támogatására, az ilyen címen felmerülő összköltség 2/3-a erejéig. Nem támogatható az olyan mobilitás, amelyre nézve a Karnak , illetve az Egyetemnek más forrásai (pl. Erasmus+ mobilitási támogatás, EFOP források stb.) állnak rendelkezésre. (A pályázat benyújtására a külföldi, idegen nyelvű előadás tartásának támogatására szolgáló pályázati űrlap kitöltésével kerülhet sor.)

 

A támogatás elnyerése esetén a kiutazó, illetve külföldi kutató/oktató fogadása esetén a fogadó tanszék/intézet kapcsolattartója köteles a mobilitás befejezése után 8 napon belül jelentést benyújtani. Ennek elmulasztása a támogatás megvonását eredményezi.

A pályázatokat a Külügyi Bizottsághoz kell beadni.

Az elbírálás folyamatos.

 

A pályázatnak a következő mellékleteket kell tartalmaznia:

 • A rendezvény pontos megjelölése (meghívó, program stb.);
 • Igazolás az elfogadott előadásról;
 • Ha nem előadás tartása a cél, akkor a részvétel szakmai indoklása;
 • Költségtervezet (előszámla stb.) a pályázott összegre vonatkozóan;
 • A pályázó rövid szakmai életrajza;
 • A pályázó publikációs jegyzéke,
 • A tanszékvezető támogató nyilatkozata.

 

Letölthető pályázati űrlapok:

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • május 30.
  14:00 - 15:30
 • június 16.
  10:00 - 18:00
  Az SZTE alumni szervezete 2018. június 16-án (szombaton) immáron tizenkettedik alkalommal rendezi meg hagyományos családi és sportnapját, az SZTE Alma Mater Weekendet. Egy aktív és felhőtlen kikapcsolódást ígérő napra hívjuk az SZTE volt és jelenlegi dolgozóit, hallgatóit. Az Alma Mater Weekend Családi és Sportnap a mozgáson és a szórakozáson kívül ismét az ízekről is szól majd, hiszen idén is pörköltfőző versenyre invitáljuk a karokat és az egyetemi egységeket.
 • július 8.
  09:00 - 17:00