Dr. Fekete Orsolya

Szakmai önéletrajz
Jogi tanulmányaimat 1998 és 2003 között a Szegedi Tudományegyetemen folytattam.
A hallgatóként töltött évek alatt aktívan részt vettem a szakmai közéletben, demonstrátori munkát végeztem a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéken, részt vettem a tudományos diákkör újjászervezésében. Eredményeim elismeréseként a 2000/2001-es tanévben Szeged Megyei Jogú Város ösztöndíját, egy évvel később Köztársasági Ösztöndíjat kaptam.


2003-ban szereztem jogi diplomát az Európai-jogi szakirányú képzés keretében, summa cum laude minősítéssel.


2004 februárjától oktatok a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszékén. Először tudományos segédmunkatársként, 2007 áprilisától tanársegédként, 2011 szeptemberétől adjunktusként


Kutatási területem a fogyasztóvédelem és az elektronikus ügyintézés a közigazgatásban. 2011-ben PhD fokozatot szereztem. Dolgozatom címe: A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem egyes területein – kitekintéssel a rendszerszintű problémák megoldási lehetőségeire. Az eddigiekben három jogi asszisztens hallgatóknak írt jegyzetem jelent meg.


Angolból középfokú, németből alapfokú nyelvvizsgával rendelkezem.


Az elmélet és a gyakorlat kezdettől fogva összefonódott szakmai tevékenységemben, az ügyvédjelölti, majd ügyvédi tevékenység és az egyetemi oktató munka egészítették ki és inspirálták egymást. 2007-ben kitűnő minősítéssel abszolváltam a jogi szakvizsgát, ekkortól egyéni ügyvédként is művelem a jog gyakorlati oldalát.