Dr. Laluska Pál

Szakmai életrajz


Egyetemi tanulmányaimat a JATE Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatán folytattam, 1978-ban a jogi doktori oklevelet "summa cum laude" minősítéssel szereztem meg.

1978. február 1. óta a Szegedi Tudományegyetem (korábban: JATE) Állam- és Jogtudományi Karának Közigazgatási (korábban: Államigazgatási) Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékén dolgozom adjunktusi beosztásban. Munkaköri feladatom a pénzügyi jogi főkollégium oktatása, különösen a magyar adójogi rendszer témakörében előadások tartása, gyakorlatok, kiskollégiumok vezetése, vizsgáztatás az egyetemi képzés különböző szakjain, illetve tagozatain; ezen kívül szakdolgozatok, évfolyamdolgozatok elkészítéséhez, illetve megvédéséhez konzulensként hozzájárulok. Részt vettem adójogi oktatási segédanyagok, jegyzetek, tankönyvek készítésében. Harminc éve látom el a joghallgatók szakmai gyakorlatának szervezési feladatait a különböző közigazgatási szakterületeken.

A jogi szakvizsgát 1985-ben, az adótanácsadói szakvizsgákat 1990-ben tettem le; a Pénzügyminisztérium 1993-ban vett fel az adószakértői jegyzékébe.


Szeged, 2012. augusztus 29.


dr. Laluska Pál s.k.

egyetemi adjunktus