Dr. Siket Judit

Szakmai életrajz1. Személyes adatok

Név: Dr. Siket Judit

E-mail cím: siket.judit@juris.u-szeged.hu

2. Végzettségek, tudományos fokozatok

2017. PhD

2010. angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász

2002. Európai-jogi szakjogász

1995. közgazdasági szakokleveles jogász

1991. jogi szakvizsga

1989. jogász

3. Munkahely

Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék

4. Szakmai tapasztalatok és tagságok, egyetemi közélet

2015. 09.01. – Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája

2012. 09. 01.– Szegedi Tudományegyetem Állam.- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék

2010. november 1.–2011. október 31. egyéni ügyvéd, a Szegedi Ügyvédi Kamara tagja (jelenleg is, tevékenység szünetel)

2007. 05. 01–2010. 10. 31. Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási, majd Államigazgatási Hivatal

2004. 11. 01.– 2007. 04. 30. Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatala

2000. 10. 07. – 2004. 10. 31. Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság

1989. 03. 01. – 2000. 10. 06. Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

5. Oktatói tevékenység

2008 – Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar – közigazgatási alapismeretek, jogi alapismeretek

2011 – Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar – közigazgatási jog, közigazgatási eljárási jog

2013 – Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett közszolgálati továbbképzési programokban való oktatói részvétel (Közigazgatási Szakvizsga Bizottsági tag)

6. Tudományos tevékenység

Tudományos, konferencia-előadások tartása:


The 27th NISPAcee Annual Conference May 24-26, 2019, Prague, Czech Republic

Előadás címe: The Essence of Local Public Affairs: What can be Considered as Local? Following Contemporary Local Self-Government Changes in Hungary

5th Annual International Conference on Law and Administrative Justice from an Interdisciplinary Perspective, National University of Political Studies and Public Administration, Faculty of Public Administration, Department of Law “Victor Dan Zlătescu”, November 23-25, 2018, Bucharest, Romania.

Előadás címe: Local Governments in the System of Separation of Powers. The Executive Function in the Field of Local Public Affairs.

3rd Contemporary Issues of Public Administration, September 26, 2018, Szeged, Hungary.

Előadás címe: Local Governments in the System of Separation of Powers. Regulatory Powers in the Field of Local Public Affairs


A magyar önkormányzatok döntéshozatali mechanizmusának jogtörténeti, jogszociológiai és összehasonlító jogi vizsgálata c. konferencia, 2018. szeptember 18-19.Előadás címe: Helyi autonómia korlátok között (?). Az önkormányzati rendszer sajátos vonásai hazánkban/


International Conference Decentralization and centralization of administration - Contemporary dimension, November 15, 2017, Lodz, Poland

Előadás címe: Centralisation – Decentralisation – Deconcentration in the Context of Local Public Service Provision. Centralization of Local Public Services: An Attempt to Balance of Disintegration Effect

2nd Contemporary Issues of Public Administration, September 20 2017, Szeged, Hungary.

Előadás címe: Legal Aspects of Local Public Services: Procedures Leading to the Conclusion of Public Service Contracts

Contemporary Issues of Public Administration, April 26, 2017, Szeged, Hungary.

Előadás címe: Legal Protection Rules of New Administrative Procedure

“Bratislava Legal Forum 2016“ October 21-22, 2016, Bratislava, Slovakia

Előadás címe: Prevailing tendencies in local self-governance. Scope of local public affairs and territorial trends in Europe.

14th Annual International Conference on International Studies, 13-16 June 2016, Athens, Greece.

Előadás címe: Constitutional and Legal Protection of Local Self-governments’ Rights

Eljárásjogi reformok c. tudományos konferencia, Szeged, 2015. november 12.

Előadás címe: Az önkormányzati jogvédelem hatékonysága

Alapelvek és alapjogok c. országos tematikus konferencia, SZTE ÁJTK DI, Szeged, 2014. június 25.

Előadás címe: A helyi önkormányzáshoz való jog, mint kollektív alapjog tartalmi változása

Bratislava Legal Forum. October 10-11, 2013, Bratislava, Slovakia

Előadás címe: Restructuring of local government’s responsibilities in HungaryLaw in action – Szemelvények a joggyakorlatból. Doktorandusz konferencia, Szeged, 2013. május 31.


Előadás címe: Az Alkotmánybíróság határozata a közterület életvitelszerű lakhatásra történő használatának szabályozásáról.Társadalomtudományok a társadalomért c. worshop, Szeged, 2013. április 17.

Előadás címe: Változó kormányzati ellenőrzés az önkormányzatok működésében

Kettős állampolgárság és választójog, avagy "szerződés múlt, jelen és jövő magyarjai között"? c. workshop, Szeged, 2013. március 7.

Előadás címe: Választási szervek működésben a helyi önkormányzati választásokon

Adásvétel és Közösség - Sale&Community c. konferencia Szeged, 2012. november 29. SZTE

Előadás címe: A községi ingatlangazdálkodás egyes kérdései a vármegyei törvényhatóság gyakorlatában a XIX. sz. végén Csanád vármegyében

Állam és Jog - Kodifikációs kihívások napjainkban c. konferencia Szeged, 2012. május 30. SZTE

Előadás címe: Változó kormányzati ellenőrzés a helyi önkormányzatok működésében (Doktori Iskola szekció előadás)

„Hatékony-e a magyar jog?” c. konferencia Budapest, 2012. május 11. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Előadás címe: Az önkormányzati tulajdonra vonatkozó szabályozás változása - A községi, városi tulajdontól a nemzeti vagyonig (Közjog (Közpénzügy) szekció)

 

Publikációs lista elérhetősége az MTMT alapján:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10045942

7. Díjak, elismerések

Adásvétel és Közösség - Sale&Community c. konferencia Szeged, 2012. november 29. SZTE – Best Paper Award

Alapelvek, alapjogok c. konferencia Szeged, 2014. június 25. SZTE ÁJTK DI – Best Paper Award

8. Nyelvismeret

angol C1

orosz C1