Prof. Dr. Takács Albert


takacs-albert-k 
Cím: 6721 Szeged, Bocskai utca 10-12.

Email: takacs.albert@juris.u-szeged.hu

Telefon: (62) 544 684

 

 

Születési hely, idő: Kecskemét, 1955. március 27.

 

TANULMÁNYOK

1974-1979 JATE Állam-és Jogtudományi Kar, jogász

1982-1984 ELTE Bölcsészettudományi Kar, szociológus

1992 állam- és jogtudományok kandidátusa (CSc)

2014 habilitált doktor

 

MUNKAHELYEK ÉS BEOSZTÁSOK

1979-1981, 1985-1990 MTA Állam-és Jogtudományi Intézet, tudományos munkatárs

1981-1987 NME Állam-és Jogtudományi Kar, egyetemi docens, tanszékvezető

2001-2007 Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának általános helyettese

2007-2008 Igazságügyi-és rendészeti miniszter

1990-2015 Államigazgatási Főiskola, főiskolai docens, főiskolai tanár, tanszékvezető főiskolai tanár

2012-2015 NKE Közigazgatás-tudományi Kar, főiskolai tanár

2016-2018 NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, egyetemi docens

2016-2018 SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, tanszékvezető egyetemi docens

2018- SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, tanszékvezető egyetemi tanár

 

SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS TAGSÁGOK, EGYETEMI KÖZÉLET

1990- Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete, tag

1996- MTA köztestületi tag

1996-2004 Europa-Forum ügyvezető

2004-2007 Europäisches Ombudsman-Institut elnökségi tag

2012-2014 NKE fegyelmi bizottsági tag

2016- SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács tag

2015- Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi Kollégium tag

2016- SZTE ÁJTK Doktori Iskola törzstag

 

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

1981-1987. egyetemi tanársegéd, egyetemi docens, NME Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék

1985-1991 meghívott előadó, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék

1990-2002 főiskolai docens, főiskolai tanár, tanszékvezető főiskolai tanár, Államigazgatási Főiskola, Közigazgatási Tanszék

1998-2000 meghívott előadó, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Politikatudományi Tanszék

2002-2012 tanszékvezető főiskolai tanár, Államigazgatási Főiskola, Alkotmányjogi Tanszék

2012-2016 főiskolai tanár, egyetemi docens, NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, Összehasonlító Jogi és Európai Közjogi Tanszék

2016-2018 tanszékvezető egyetemi docens, SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék

2016- egyetemi docens NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszék

2018- SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, tanszékvezető egyetemi tanár

 

Oktatott tantárgyak

alkotmányjog, összehasonlító alkotmányjog, európai alkotmányjog,államtan, jogi kultúrák, közjogi eszmék története, közigazgatási jog

 

KUTATÁSI TERÜLETEK ÉS TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

kutatási területek: alkotmányjog, összehasonlító alkotmányjog, jogfilozófia, európajog, közigazgatási jog, alkotmányelmélet

publikációk magyar német és angol nyelven

előadások hazai és külföldi tudományos rendezvényeken magyar német és angol nyelven

 

 

SZAKMAI KITÜNTETÉSEK, DÍJAK

2012. Az Év Oktatója - NKE

2015. Pro Publico Bono – NKE

2018. A Hallgatói Önkormányzat az Év Oktatója elismerése – SZTE Állam- és Jogtudományi Kar

 

IDEGENNYELV – ISMERET

német, angol, orosz

 

 

MTMT

https://m2.mtmt.hu/api/publication?cond=authors;in;10008950&labelLang=hun