Prof. Dr. Martonyi János

emeritus professor, az állam- és jogtudományok kandidátusa, habil, Ph.D.
Szobaszám: Bocskai u. 10-12. III. em. 82.
Fogadási idő: megbeszélés szerint
Telefon: +36 (62) 546-372
E-mail: nmjt@juris.u-szeged.hu

Prof._Dr._Martonyi_JanosProf. Dr. Martonyi János egyetemi tanár, az állam- és jogtudományok kandidátusa, habil, Ph.D. a Tanszék megalakulásától mintegy másfél évtizeden át látta el a tanszékvezetői teendőket 2010-ig. Egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, ahol 1967-ben „summa cum laude” minősítéssel diplomázott. 1969-ben ügyvédi jogtanácsosi, 1971-ben külkereskedelmi szakjogi vizsgát tett. 1968-tól jogtanácsosként, majd 1979-től a Brüsszeli Kereskedelmi Kirendeltségen kereskedelmi titkárként dolgozott. 1984-től a Külkereskedelmi Minisztérium és a Kereskedelmi Minisztérium munkatársa, 1989 júniusától miniszterhelyettes és kormánybiztos. 1990-től 1994-ig közigazgatási államtitkár, 1998 és 2002 között a Magyar Köztársaság külügyminisztere. 1994 és 2008 között ügyvéd, 2010-től ismét külügyminiszter. 1985 óta folytat egyetemi oktatói tevékenységet, 1985-2000 között az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, emellett 1994-1998 között vendégprofesszor a Brugge-i és Natolin-i (Varsó) Európai Egyetemen, 1996 és 1997 között vendégprofesszor a Közép-Európai Egyetemen (CEU), 1997-től pedig tanszékvezető az SZTE Nemzetközi Magánjogi Tanszékén. 1979-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 2000-től egyetemi tanár.

 

Gazdag és eredményes tudományos munkásságának gyümölcseként 17 angol nyelvű, 5 német és 3 francia nyelvű, 1 spanyol nyelvű és 61 magyar nyelvű publikációja jelent meg. Az 1970-es években elsősorban a fuvarjoggal kapcsolatosan jelentek meg cikkei, az 1980-as években figyelme az EK-jog, az európai integráció, a társasági és versenyjog felé fordult. Az 1990-es évek második felétől elsősorban a magyar jog, az EU-jog és a globális jog kapcsolatrendszere tárgyában jelentek meg publikációi. A teljesség igénye nélkül: Európa, nemzet, jogállam (Tanulmánykötet, Magyar Szemle, Európai Utas, Budapest, 1998.); Globális jog, európai jog, magyar jog (Liber Amicorum Studia Ferenc Mádl, 2001); Az Európai Közösség kereskedelmi joga (Egyetemi tankönyv, társszerzőként – V. fejezet: Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz, 2003.); Magyarok Európában – kisebbségek Európában (Liber Amicorum, Studia Gy. Boytha dedicata, Budapest, 2004.); Európa a globális rendszerben (Magyar Szemle, 2005. december); Globális szabályozások és Európa (In: A közigazgatás egyes alapproblémái: emlékkönyv Martonyi János halálának 25. évfordulója alkalmából, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék, Szeged); Univerzális értékek, globális szabályok, lokális felelősség (Magyarország ma és holnap c. kötet, 2008); Az Európai Unió gazdasági joga (Egyetemi tankönyv, társszerzőként „A Lisszaboni Szerződés és a közös kereskedelempolitika” c. fejezet, ELTE Eötvös Kiadó, 2010); A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga a 21. században (Magyar Jog, 2010/3); A globális világ és a magyar helyzet összefüggései (Magyarország fordulóban c. kötetben, Magyar Szemle könyvek, 2011); Az egyenlő elbánás elvének hanyatlása a világgazdaságban (Külgazdaság, 2015/3-4); Mi és a világ Írások 2002-2010 (Magyar Szemle könyvek, 2015).

 

Felsőfokon beszél angolul, németül és franciául.

 

Tudományos kutatásai középpontjában a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, az európai jog és a globális jog áll.

 
Szakmai önéletrajz

CV

Publikációs jegyzék