II. Tanulmányi Bizottság

2017. március 2-től 2018. szeptember 30-ig

Elnök:

Dr. habil. Szomora Zsolt

oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens

Titkár:

Sas Gabriella

a Tanulmányi Osztály vezetője

Hallgatói tagok:

Kerekes Zsolt

joghallgató, HÖK elnök

Tóth Attila Tas

joghallgató, HÖK általános alelnök