Maria Romana Allegri

Sapienza University of Rome, Italy

2018 októberében Intézetünk vendégül látta Maria Romana Allegri professzort, a Sapienza Egyetem oktató-kutatóját. Allegri professzor két előadást tartott a tanulmányaikat az Üzleti Jogi modulban folytató ötödéves hallgatóknak.

A professzor első előadásában, az Európai Unióban 2018 májusától hatályos Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR) „felejtés jogaként” nevesített érintetti jogosultság hallgatókkal történő megismertetése fókuszált – az olasz jogszabályok és törvénykezési gyakorlat figyelembevételével. Ezt követően az olaszországi újságírás szabályozásának és az újságírók jogainak és kötelezettségeinek megismertetésére koncentrált – az olasz jogi szabályozás, az esetjog és az etikai normák mentén.