Acta Conventus de Iure Civili

A Polgári és Polgári Eljárásjogi Tanszék gondozásában napjainkban már XII. kötetnél tartó sorozat a Tanszék által rendezett konferenciák anyagát, a tanszéki oktatók munkáit, valamint Karunk lelkes és tehetséges hallgatóinak sikeres polgári jogi témájú dolgozatait tartalmazza. Az Acta nemcsak a jogászképzésben részt vevő hallgatók, hanem a doktorandusz képzésben részt vevők számára is lehetőséget biztosít arra, hogy kutatási eredményeiket közzé tegyék. Ezen kívül a Ptk. kodifikációjához kötődő tanulmányok megjelentetését is tervezzük.