A büntetendő előkészületi cselekmények szabályozása a magyar büntetőjogban. A "Vorverlagerung" jelenség és az ultima ratio kapcsolata

(EFOP-3.6.2-16-2017-00007 „Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban” című projekt keretében)

Kutató neve: Gál Andor


A társadalom megnyugtatása és biztonságérzetének növelése érdekében az össztársadalmi érdeklődés homlokterében álló egyes területeken (pl. szervezett bűnözés, terrorizmus, kiberbűnözés) a büntetendőség hatókörének kiterjesztése uralkodóvá vált. E folyamat hatására újabban olyan cselekményeket is a büntetendőség körébe emel a jogalkotó, amelyek korábban nem érték el a társadalomra veszélyesség azon szintjét, amely a büntetőjogi beavatkozást szükségessé tenné. A kutatás célja a büntetendővé nyilvánítás új formáinak dogmatikai szemléletű bemutatása, ezt követően pedig a szabályozási típusok büntetőjogi alapelvekkel való megfelelőségének vizsgálata.