A büntetés-végrehajtási alapelvek és azok érvényesülése a gyakorlatban

(EFOP-3.6.2-16-2017-00007 „Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban” című projekt keretében)

Kutató neve: Visnyeiné Juhász Zsuzsanna


Az európai börtönügy alapdokumentumának számító „Európa Börtönszabályok” olyan elvi tételeket fogalmaz meg, amelyek az egész európai börtönügy szellemiségét meghatározzák és a szabadságelvonó jogkövetkezmények végrehajtását irányítják, vezérlik. A kutatás célja ezzel összefüggésben annak feltárása, hogy az európai büntetés-végrehajtási jog szempontjából meghatározó alapelvek miként öltenek testet a honi joganyagban, illetve hogyan érvényesülnek a mindennapi gyakorlatban.