A büntetőjog-alkalmazás alkotmányossága

Kutató neve: SZOMORA ZSOLT


A büntetőjog alkotmányosságának kérdése viszonylag új keletű a magyar jogrendszerben, hiszen a magyar Alkotmányban a valódi büntetőjogi garanciák 1989-ben és 1990-ben jelentek meg először. E garanciák megjelenése óta eltelt két évtized ugyanakkor számos tapasztalattal szolgált és szolgálhat a jogállami büntetőjog kérdéseit illetően. A köztársasági Alkotmány tehát új fejezetet nyitott a magyar büntetőjog történetében, és ugyanez mondható el az Alaptörvény 2012. évi hatályba lépéséről is. A valódi alkotmányjogi panasz bevezetése a büntetőjog-alkotás alkotmánybírósági kontrollján túl megteremti most már a büntető-jogalkalmazás alkotmánybírósági kontrolljának lehetőségét is. A kutatásaz anyagi büntetőjog alkalmazásának alkotmányos aspektusaival foglalkozik, tekintettel arra is, hogy a szakirodalom a korábbiakban inkább a büntetőjog-alkotás alkotmányosságának vizsgálatára fókuszált, ma pedig már a jogalkalmazás ilyen szempontú vizsgálata sem nélkülözhető.

A kutatásnak folyamatosan új résztémákat biztosít az Alkotmánybíróság gyakorlatának nyomon követése. Hangsúlyos résztémát jelent a nullum crimen/nulla poena elv alkotmányos tartalmának meghatározása, a magyar és a német alkotmánybírósági gyakorlat és szakirodalom fényében.
Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb