A büntetőjog egyes alapelvei, különös tekintettel a törvényesség princípiumára

Kutató neve: NAGY FERENC


A törvényességi elv, vagy a büntetőjogi legalitás elve alapvető, illetve alkotmányos jogállami garancia, a jogbiztonság kifejeződése és biztosítéka. Ez a garanciális funkció mindenekelőtt az állami és a bírói hatalom korlátozásában rejlik. A kutatási projekt célja ezen elv alkotmányban és büntetőjogban történő megjelenítésének, szabályozásának európai viszonylatban történő áttekintése, a Nullum crimen, nulla poena sine lege elv összehasonlító jellegű bemutatása, ismertetése.

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb