Büntetőjogi jogtárgyak interdiszciplináris megközelítésben

Kutató neve: KARSAI KRISZTINA


A büntetőjogban a jogtárgyak kiemelkedő szerepet játszanak, ugyanis ezek határozzák meg a büntetőjogi tartalmi hatókörét s lenyomatát adják a társadalom által védendő értékek és érdekek halmazának. Másfelől azonban a jogtárgyak dogmatikai funkciót is betöltenek, mivel a jogalkotó által megfogalmazott tényállások dogmatikai vizsgálatának alapját adják, s különösen a jogtárgy-harmonikus büntetőjog-értelmezés viszonyrendszerét építik fel.

A projektben a büntetőjogon kívüli jogágak által szabályozott azon társadalmi viszonyokat kutatjuk, amelyek további okoknál fogva – s jó esetben ultima ratio zsinórmértékkel mérve – transzformálódhatnak büntetőjogi jogtárggyá. A projekt alkalmat nyújt egyes büntetőjogi jogtárgyak fogalmának, védendőségüknek társadalmi és szakjogi indokának megfogalmazására, valamint a más jogágbeli védendőséghez képest feltételezhetően megjelenő büntetőjogi többlet kimutatására.