A büntetőjogi szankciórendszer elméleti és gyakorlati kérdései

Kutató neve: Nagy Ferenc


A hazai büntetőjogi szankciórendszerben az elsődleges és meghatározó szankcióforma – a bűncselekmények jogkövetkezményeként – a büntetés. A büntetésen kívül a szankciók rendszerébe a prevenciós célt követő büntetőjogi intézkedések is beépültek. A hazai Btk.-ban szabályozott egyes büntetési és intézkedési formák elméleti és jogalkalmazási kérdéseinek nemzetközi kitekintéssel is történő taglalása, elemzése e kutatás célja. Cél továbbá a büntetés-végrehajtásra jellemző fogvatartotti arányt befolyásoló tényezők vizsgálata, különösen a fogvatartotti ráta vizsgálata nemzetközi összehasonlításban.