De iurisprudentia et iure publico (DIEIP)

Az utóbbi évek viharos gyorsaságú információs és technológiai fejlődésének eredményeképpen jelentkező, online megjelenő tudományos-ismeretterjesztő lapokkal szemben támasztott igény megnövekedése mellett a jogi és politikatudományi témájú internetes portálok száma csak csekély mértékben gyarapodott hazánkban. Ezen tendencia ellen kívántak Karunk neves oktatói hatni azzal, hogy egy olyan internetes folyóiratot indítottak útjának, amelyben a publikációk tartalma a legtágabban merít a jog- és politikatudomány területéből. A De iurisprudentia et iure publico egy újabb publikációs fórumot nyit a jog és politikatudomány tárgykörében született tanulmányok, recenziók, konferencia beszámolók bemutatásának, ezzel is gazdagítva az ilyen témájú szaklapok sorát.

Ezen folyóirat azonban nemcsak a fiatal kutatók számára nyújt lehetőséget arra, hogy kutatásaikat a nyilvánossággal is megismertessék, hanem várja a gyakorlati szférában tevékenykedők – sokszor intézmények falai közé szorult – véleményeit, megállapításait, javaslatait is.