Az európai büntetőjog alapelvei

Kutató neve: KARSAI KRISZTINA


A projekt célkitűzése a büntetőjogot érintő integráció mélységeiben és teljeskörű bemutatása, és különösen azon elméleti kérdések tárgyalása, amelyek az európai jogfejlesztés eredményeképpen a büntetőjogban kifejezett evolúciós jellemzőkkel bírnak. A vizsgálódás középpontjába a büntetőjog alapelvei kerülnek és elemzésre kerül, hogy a nemzeti büntetőjogi alapelvek (elsődlegesen a magyar jogrendszert alapul véve) mennyiben változnak meg tartalmukat illetően az európai (szupranacionális) jogi fejlődés és a szükségképpeni kölcsönhatás eredményeképpen. A hagyományos alapelvek módosulásán túlmenően határozottan észlelhető a fejlődés abban a tekintetben, hogy az európai büntetőjogi színtéren önálló, sui generis alapelvek is születtek, ezek bemutatása és elemzése, valamint a klasszikus alapelvekkel való összevetése is a projekt tárgyát képezi. A vizsgálódás harmadik fókusza pedig az európai jogi alapelvek (az uniós jogrend általános jogelveinek) azon szempontú vizsgálata, hogy ezek fokozatos kiépülésük során hogyan reflektáltak az először csak megjelenő, majd igen erőteljes lendületet vevő uniós büntetőjogi folyamatokra.