Gácsi Anett Erzsébet: Az elektronikus bizonyítás alapvető dogmatikai kérdései

(EFOP-3.6.2-16-2017-00007 „Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban” című projekt keretében)

Kutató neve: GÁCSI ANETT ERZSÉBET


Az „e-bizonyíték” a XXI. századi (büntető-, polgári-, közigazgatási) eljárások új vívmányai közé tartozik. Az új büntetőeljárási törvényben (2017. évi XC. törvény) a magyar jogalkotó is reagált erre, a bizonyítási eszközök sorában külön nevesítette az elektronikus adatot. Az új „bizonyítási eszköz”, annak a büntetőeljárási törvény statikus és dinamikus részében elhelyezett részletszabályai a szabad bizonyítás elvével (mint bizonyítási alapelvvel) szorosan összefüggenek, az elv hatókörét az explicit szabályozással kiszélesítik.

Ugyanakkor az új „bizonyítási eszköz” megjelenése a hagyományos eljárásjog-dogmatikai kérdések átgondolását (de nem feltétlenül az újra szabályozását) igényli. Ezt az átgondolást a kutatás során a nemzetközi szakirodalom, az EU-s instrumentumok és a hazai megoldásra váró kérdések vizsgálatával végzi a kutató.(Kutatás kezdete: 2017. július 1.)