A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének speciális büntetőjogi felelőssége

Kutató neve: MOLNÁR ERZSÉBET


A kutatás célja a gazdálkodó szervezet vezetőjének sui generis büntetőjogi felelősségét megalapozó tényállások dogmatikai és kriminálpolitikai vizsgálata. Az aktív hivatali vesztegetéshez (Btk. 293. § (4) (5) bek.), valamint a költségvetési csaláshoz kapcsolódó (Btk. 397. §) felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása tényállások büntetni rendelik a gazdálkodó szervezet vezetőjét, illetve felügyeletre, ellenőrzésre feljogosított tagját, dolgozóját, avagy a szervezet érdekében tevékenységet végző személyt abban az esetben, ha a szervezet tagja vagy dolgozója, avagy annak érdekében tevékenységet végző személy releváns alapbűncselekményt követ el, és a felügyeleti ellenőrzési kötelezettség teljesítése a deliktum elkövetését megakadályozhatta volna, vagy azt éppen az tette lehetővé. A speciális felelősségi alakzatot 2003 óta tartalmazza a Btk., a deliktumok gyakorlati relevanciával azonban nem bírnak. A kutatás célja annak megállapítása, vajon helye van-e a vizsgált bűncselekményeknek a magyar büntető-jogrendszerben.