Dr. Kiss Kocsis Imre Alapítvány

A szervezet neve és székhelye: Dr. Kiss Kocsis Imre Alapítvány (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
2016. január 20.

Fő tevékenységi területe:
• Az oktatómunka hatékonyságát elősegítő tárgyi eszközbeszerzések támogatása.
• Belföldi és külföldi konferenciák, tudományos előadások szervezése illetve támogatása, a résztvevők igazolt költségeinek megtérítéséhez való hozzájárulás.
• Belföldi vagy külföldi tanulmányutak támogatása.
• Tudományos tankönyvek, kiadványok beszerzésének támogatása.
• Egyetemi oktatás célját szolgáló, a Kar oktatói által publikálandó könyvek, jegyzetek, tansegédletek stb. megjelentetésének támogatása.
• Kiemelkedő hallgatói tevékenység támogatása

Kedvezményezettek: hallgatók és oktatók