Szeged Megyei Jogú Város Városi Ösztöndíja

Szeged Megyei Jogú Város Városi Ösztöndíja
2016. január 20.

A szegedi önkormányzat ösztöndíja az SZTE-n, illetve a Szegedi Hittudományi Főiskolán tanuló nappali tagozatos hallgatók részére.


Pályázhatnak az SZTE és a Szegedi Hittudományi Főiskola nappali tagozatán tanuló, legalább másod évfolyamatos, első diplomájukat megszerezni kívánó hallgatók, akik 26 életévüket még nem töltötték be, és lezárt leckekönyvvel rendelkeznek. Az ösztöndíjban összesen 120 fő részesülhet. Az elbírálásnál előnyt jelent a kiemelkedő tanulmányi eredmény és a tanulmányi versenyeken való részvétel. Az ösztöndíj két szemeszterre szól, összege 10ezer Ft/hó. A beérkezett pályázatokról 5 fős bizottság dönt. A döntésről a Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábláján értesülhetnek a pályázók.